หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
ะนยรแ
manu
ทุนดูแลน้องกลุ่มโขน ดนตรีไทย
วัน เดือน ปี รายการ   รายรับ    รายจ่าย   คงเหลือ 
31-มี.ค. รับเงินบริจาคในงานราตรีฯ            52,687.00              52,687.00
  มอบให้น้องๆ 20คนๆละ300บาท                6,000.00            46,687.00
  มอบให้ครู 2 ท่านๆละ 1000บาท                2,000.00            44,687.00
  เงินเพิ่มมา              1,173.00              45,860.00
4-เม.ย. ค่าอาหารดนตรีไทย                1,000.00            44,860.00
  รับเงินคืนจากที่ให้น้อง                 900.00              45,760.00
  ค่าอาหารโขน                   900.00            44,860.00
                   44,860.00
รวมเป็นเงิน            54,760.00              9,900.00
ยอดเงินคงเหลือ                44,860.00

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่