หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
ะนยรแ
manu

ทุนดูแลน้องกลุ่มโขน ดนตรีไทย

วัน เดือน ปี รายการ   รายรับ    รายจ่าย   คงเหลือ 
1-มิ.ย. ยอดเงินสดยกมา                 6,300.00                   6,300.00
  ดนตรีไทยเบิก                   2,000.00                 4,300.00
17-มิ.ย. ดนตรีไทยเบิก                   2,000.00                 2,300.00
                        2,300.00
                        2,300.00
รวมเป็นเงิน                 6,300.00                 4,000.00
ยอดเงินคงเหลือ                     2,300.00
 
วัน เดือน ปี รายการ   รายรับ    รายจ่าย   คงเหลือ 
1-พ.ค. ยอดเงินสดยกมา                 3,100.00                   3,100.00
  คุณชัชชัย  รัตนาชาตรี                 1,000.00                   4,100.00
6-พ.ค. นักเรียนเก่า 104                 1,000.00                   5,100.00
9-พ.ค. นักเรียนเก่าไม่ออกนาม                    200.00                   5,300.00
27-พ.ค. คุณอดิลักษณ์ สวัสดิ์ถาวร                 1,000.00                   6,300.00
                        6,300.00
รวมเป็นเงิน                 6,300.00                             -  
ยอดเงินคงเหลือ                     6,300.00
 
วัน เดือน ปี รายการ   รายรับ    รายจ่าย   คงเหลือ 
1-เม.ย. ยอดเงินสดยกมา                 2,000.00                   2,000.00
25-เม.ย. ค่าอาหารดนตรีไทย                   2,000.00                             -  
27-เม.ย. คุณสรายุทธพิชัย วิเชียรสาร คุณปิยะพงศ์ พุ่มดอกไม้                 2,100.00                   2,100.00
  คุณอดิลักษณ์ สวัสดิ์ถาวร                 1,000.00                   3,100.00
                        3,100.00
รวมเป็นเงิน                 5,100.00                 2,000.00
ยอดเงินคงเหลือ                     3,100.00
 
วัน เดือน ปี รายการ   รายรับ    รายจ่าย   คงเหลือ 
1-มี.ค. ยอดเงินสดยกมา                             -                                 -  
  คุณอดิลักษณ์ สวัสดิ์ถาวร                 1,000.00                   1,000.00
29-มี.ค. คุณอดิลักษณ์ สวัสดิ์ถาวร                 1,000.00                   2,000.00
                        2,000.00
รวมเป็นเงิน                 2,000.00                             -  
ยอดเงินคงเหลือ                     2,000.00
 
วัน เดือน ปี รายการ   รายรับ    รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.พ. ยอดเงินสดยกมา                    860.00                      860.00
21-ก.พ. ค่าอาหารดนตรีไทย                      860.00                             -  
                                    -  
                                    -  
รวมเป็นเงิน                    860.00                    860.00
ยอดเงินคงเหลือ                                 -  
 
วัน เดือน ปี รายการ   รายรับ    รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ม.ค. ยอดเงินสดยกมา                 6,860.00                   6,860.00
5-ม.ค. ค่าอาหารดนตรีไทย                   2,000.00                 4,860.00
30-ม.ค. ค่าอาหารดนตรีไทย                   2,000.00                 2,860.00
  ค่าอาหารนาฏศิลป                   2,000.00                    860.00
                           860.00
รวมเป็นเงิน                 6,860.00                 6,000.00
ยอดเงินคงเหลือ                        860.00
 
วัน เดือน ปี รายการ   รายรับ    รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ธ.ค. ยอดเงินสดยกมา                 8,860.00                   8,860.00
6-ธ.ค. ค่าอาหารดนตรีไทย                   2,000.00                 6,860.00
                        6,860.00
                        6,860.00
รวมเป็นเงิน                 8,860.00                 2,000.00
ยอดเงินคงเหลือ                     6,860.00
 
วัน เดือน ปี รายการ   รายรับ    รายจ่าย   คงเหลือ 
1-พ.ย. ยอดเงินสดยกมา              15,860.00                15,860.00
2-พ.ย. ด่าอาหารดนตรีไทย                   2,000.00              13,860.00
  ค่าอาหารนาฏศิลป                   3,000.00              10,860.00
29-พ.ย. ค่าอาหารดนตรีไทย                   2,000.00                 8,860.00
                        8,860.00
รวมเป็นเงิน              15,860.00                 7,000.00
ยอดเงินคงเหลือ                     8,860.00
 
วัน เดือน ปี รายการ   รายรับ    รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ต.ค. ยอดเงินสดยกมา              19,860.00                19,860.00
  ค่าอาหารนาฏศิลป์                   2,000.00              17,860.00
24-ต.ค. ค่าอาหารดนตรีไทย                   2,000.00              15,860.00
                     15,860.00
รวมเป็นเงิน              19,860.00                 4,000.00
ยอดเงินคงเหลือ                  15,860.00
 
วัน เดือน ปี รายการ   รายรับ    รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.ย. ยอดเงินสดยกมา       23,860.00         23,860.00
18-ก.ย. ค่าอาหารดนตรีไทย           2,000.00       21,860.00
29-ก.ย. ค่าอาหารดนตรีไทย           2,000.00       19,860.00
              19,860.00
รวมเป็นเงิน       23,860.00         4,000.00
ยอดเงินคงเหลือ           19,860.00
 
วัน เดือน ปี รายการ   รายรับ    รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ส.ค. ยอดเงินสดยกมา         27,860.00           27,890.00
29-ส.ค. ค่าอาหารดนตรีไทย             2,000.00         25,890.00
  ค่าอาหารโขน             2,000.00         23,890.00
                23,890.00
รวมเป็นเงิน         27,860.00           4,000.00
ยอดเงินคงเหลือ             23,860.00
 
วัน เดือน ปี รายการ   รายรับ    รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.ค. ยอดเงินสดยกมา         31,860.00           31,860.00
11-ก.ค. ค่าอาหารดนตรีไทย             2,000.00         29,860.00
30-ก.ค. ค่าอาหารดนตรีไทย             2,000.00         27,860.00
         
รวมเป็นเงิน         31,860.00           4,000.00
ยอดเงินคงเหลือ             27,860.00
 
วัน เดือน ปี รายการ   รายรับ    รายจ่าย   คงเหลือ 
1-มิ.ย. ยอดเงินสดยกมา         35,860.00           35,860.00
  ค่าอาหารโขน             2,000.00         33,860.00
20-มิ.ย. ค่าอาหารดนตรีไทย             2,000.00         31,860.00
                31,860.00
         
รวมเป็นเงิน         35,860.00           4,000.00
ยอดเงินคงเหลือ             31,860.00
 
วัน เดือน ปี รายการ   รายรับ    รายจ่าย   คงเหลือ 
1-พ.ค. ยอดเงินสดยกมา         39,860.00           39,860.00
8-พ.ค. ค่าอาหารดนตรีไทย             2,000.00         37,860.00
21-พ.ค. ค่าอาหารดนตรีไทย             2,000.00         35,860.00
                35,860.00
                35,860.00
รวมเป็นเงิน         39,860.00           4,000.00
ยอดเงินคงเหลือ             35,860.00
 
วัน เดือน ปี รายการ   รายรับ    รายจ่าย   คงเหลือ 
31-มี.ค. รับเงินบริจาคในงานราตรีฯ         52,687.00           52,687.00
  มอบให้น้องๆ 20คนๆละ300บาท             6,000.00         46,687.00
  มอบให้ครู 2 ท่านๆละ 1000บาท             2,000.00         44,687.00
  เงินเพิ่มมา           1,173.00           45,860.00
4-เม.ย. ค่าอาหารดนตรีไทย             1,000.00         44,860.00
  รับเงินคืนจากที่ให้น้อง              900.00           45,760.00
  ค่าอาหารโขน                900.00         44,860.00
22-เม.ย. ค่าอาหารโขน             2,000.00         42,860.00
23-เม.ย. ค่าอาหารดนตรีไทย             2,000.00         40,860.00
25-เม.ย. เสื้อดนตรีไทย             1,000.00         39,860.00
         
รวมเป็นเงิน         54,760.00         14,900.00
ยอดเงินคงเหลือ             39,860.00

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่