หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา..........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน+++++++ 

hit counters
หลวงพ่อบัวบาน
Free Guestbook
My Guestbook
คุณสุขุม  ไชยกุล
ประธานกองทุนพี่ดูแลน้อง
พลเอกชัยชนะ นาคเกิด
ประธานกองทุนคนแรก
บวชเณรปี 2561
ช่วยบ้านนักเรียนไฟไฟม้
ฟุตซอลครั้งที่ 2
ฟุตซอลครั้งที่ 3
โครงการอุปถ้มภ์น้องฯ
ยอดเงินรับ-จ่าย รายปี
หอประชุมปทุมคงคา สมุทนปราการ
 
ศิษย์พี่เข้มแข็งฯ
เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชติ
กลิ้งนี้เพื่อน้อง 1
กลิ้งนี้เพื่อน้อง 2
กลิ้งนี้เพื่อน้อง 3

ขอเชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวปทุมคงคา ร่วมบริจาคสร้างอาคาร 4 ชั้น ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 80 เมตร สูง 4ชั้น เพื่อเป็นอาคารหอประชุมบนชั้นสามและสี่ (เจาะทะลุ) ชั้นสองเป็นโรงอหาร ชั้นล่างเป็นห้องเรียน 9 ห้องให้กับโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ท่านที่บริจาคตั้งแต่ 10,000.00บาท ขึ้นไป ทางโรงเรียนจะจารึกชื่อท่านไว้บนป้ายผู้บริจาคติดตั้งหน้าอาคาร และสามารถนำหนังสือขอบคุณไปลดหย่อนภาษีได้ครับ

สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขานานาเหนือ ชื่อนางอุบล เตชะโกสิต เลขที่

063-2-79960-3

รายนามผู้ร่วมบริจาค

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
5-ม.ค. คุณจัตวา คุณอุบล  เตชะโกสิต               30,000.00                 30,000.00
6-ม.ค. คุณสุขุม ไชยกุล               20,000.00                 50,000.00
  คุณณัฐพงษ์  ปิยะพันธ์                     500.00                 50,500.00
  คุณประวิณ สกุลพิชัยรัตน์                     500.00                 51,000.00
  คุณโกมล  ศรีบางพลีน้อย               10,000.00                 61,000.00
  นักเรียนเก่ารุ่น 92                 1,000.00                 62,000.00
7-ม.ค. คุณภัทราวุธ  สุขเกษม                     500.00                 62,500.00
  คุณวรวุฒิ  สวัสดี                     500.00                 63,000.00
9-ม.ค. พลเอกชัยชนะ  นาคเกิด               10,000.00                 73,000.00
10-ม.ค. คุณสกนต์  จันทร์จารุ                 1,000.00                 74,000.00
  คุณชูศักดิ์  มัญชุวาท                 1,000.00                 75,000.00
12-ม.ค. น.ส. นริศรา กังวานพรชัย               20,000.00                 95,000.00
  นายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข               20,000.00               115,000.00
  น.ส.จุรีย์พร ไพศาลศรีสมสุข               20,000.00               135,000.00
  น.ส.ภิภัทร ไพศาลศรีสมสุข               20,000.00               155,000.00
  นายฐิติวุฒิ ไพศาลศรีสมสุข               20,000.00               175,000.00
14-ม.ค. คุณเอนก  นิลพนาพรรณ               10,131.16               185,131.16
  คุณมงคล  สาริสุต                 1,000.00               186,131.16
  นักเรียนเก่ารุ่น 88               11,088.00               197,219.16
  ส่งมอบให้พี่สมพงษ์               197,219.16                              -  
                                     -  
รวมเป็นเงิน             197,219.16             197,219.16
ยอดเงินคงเหลือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา