หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
ะนยรแ
manu
ร่วมกันสร้างตราโรงเรียนข้างตึก 4
วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
23/4/2019 นักเรียนเก่าปทุมคงคาไม่ออกนาม            26,800.00              26,800.00
28-เม.ย. คุณอุเทน วิภาณุรัตน์               2,000.00              28,800.00
6-พ.ค. คุณภาณุวัฒน์  ศรีเจริญ                  500.00              29,300.00
  กัสเบิร์ด                  200.00              29,500.00
  จิรณัฐ                       7.00              29,507.00
  จิรณัฐ                    50.00              29,557.00
  นักเรียนปทุมคงคาไม่ออกนาม                  100.00              29,657.00
7-พ.ค. ดร.รัชต  ไตรมาลัย               1,000.00              30,657.00
  คุณอาคิรา  ยูวนิมิ                  500.00              31,157.00
                   31,157.00
                   31,157.00
                   31,157.00
                   31,157.00
                   31,157.00
                   31,157.00
                   31,157.00
รวมเป็นเงิน            31,157.00                           -  
ยอดเงินคงเหลือ            31,157.00
 
 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่