หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ

hit counters
หลวงพ่อบัวบาน
คุณสุขุม  ไชยกุล
ประธานกองทุนพี่ดูแลน้อง
พลเอกชัยชนะ นาคเกิด
ประธานกองทุนคนแรก
ศิษย์พี่เข้มแข็งฯ
เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชติ
กลิ้งนี้เพื่อน้อง 1
กลิ้งนี้เพื่อน้อง 2
กลิ้งนี้เพื่อน้อง 3

รายรับ-รายจ่าย กองทุนพี่ดูแลน้องประจำปี2560

เดือนมกราคม

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1-ม.ค. ยอดเงินสดยกมา  526,514.39   526,514.39 
คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   529,514.39 
2-ม.ค. คุณสมเกียรติ  ภูพานทอง  1,000.00   530,514.39 
4-ม.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต  2,000.00   532,514.39 
6-ม.ค. คุณนเรศ  พูลศรี  505.00   533,019.39 
8-ม.ค. คุณปทุม  คงคากรวัชร์  400.00   533,419.39 
11-ม.ค. คุณสาโรจน์  ปิยะศิริยานนท์  1,000.00   534,419.39 
18-ม.ค. คุณชัยวัฒน์  ดำรงพงศาวัฒน์  2,000.00   536,419.39 
คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ  3,000.00   539,419.39 
20-ม.ค. สนับสนุนงานคัดตัวนักฟุตซอล  5,000.00   534,419.39 
มอบทุนอาหารกลางวัน 97 ทุน  58,200.00   476,219.39 
ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน  5,000.00   471,219.39 
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 3 ทุน  3,750.00   467,469.39 
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน  700.00   466,769.39 
ทุนพี่สมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ 3 ทุน  4,500.00   462,269.39 
26-ม.ค. คุณภิญโญ  โกสีหเดช  500.00   462,769.39 
28-ม.ค. นักเรียนเก่ารุ่น82  5,000.00   467,769.39 
31-ม.ค. เงินซื้อดอกไม้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  1,500.00   466,269.39 
รวมเป็นเงิน  544,919.39   78,650.00 
ยอดเงินคงเหลือ  466,269.39 
รายรับประจำเดือน  18,405.00 

เดือนกุมภาพันธ์

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1-ก.พ. ยอดเงินสดยกมา  466,269.39   466,269.39 
คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   469,269.39 
10-ก.พ. คุณนเรศ  พูลศรี  505.00   469,774.39 
14-ก.พ. คุณอุบล  เตชะโกสิต  2,000.00   471,774.39 
15-ก.พ. คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข  4,000.00   475,774.39 
17-ก.พ. ครูกนกภรณ์  ศรีวิเชียร  2,000.00   477,774.39 
มอบทุนอาหารกลางวัน 95 ทุน  57,000.00   420,774.39 
ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน  5,000.00   415,774.39 
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 3 ทุน  3,750.00   412,024.39 
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน  700.00   411,324.39 
ทุนพี่สมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ 3 ทุน  4,500.00   406,824.39 
รางวัลนักเรียนทำงานธนาคารโรงเรียน  2,000.00   404,824.39 
18-ก.พ. คุณนุกูล  ชื่นวาริน  1,000.00   405,824.39 
24-ก.พ. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ  3,000.00   408,824.39 
รวมเป็นเงิน  481,774.39   72,950.00 
ยอดเงินคงเหลือ  408,824.39 
รายรับประจำเดือน  15,505.00 

เดือนมีนาคม

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1-มี.ค. ยอดเงินสดยกมา  408,824.39   408,824.39 
คุณทรงเกียรติ  โลหะพูนตระกูล  580.00   409,404.39 
คุณชัยวัฒน์  ดำรงพงศาวัฒน์  2,000.00   411,404.39 
2-มี.ค. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   414,404.39 
คุณสมชาย  มะโนแจ่ม  1,000.00   415,404.39 
คุณอุบล  เตชะโกสิต  5,000.00   420,404.39 
8-มี.ค. คุณนเรศ  พูลศรี  505.00   420,909.39 
28-มี.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ  3,000.00   423,909.39 
30-มี.ค. อนุเคราะห์ค่าบำรุงการศึกษา  7,000.00   416,909.39 
รวมเป็นเงิน  423,909.39   7,000.00 
ยอดเงินคงเหลือ  416,909.39 
รายรับประจำเดือน  15,085.00 

เดือนเมษายน

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1-เม.ย. ยอดเงินสดยกมา  416,909.39   416,909.39 
2-เม.ย. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   419,909.39 
3-เม.ย. คุณชัยวัฒน์  ดำรงพงศาวัฒน์  2,000.00   421,909.39 
6-เม.ย. คุณนเรศ  พูลศรี  505.00   422,414.39 
15-เม.ย. คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข  4,000.00   426,414.39 
24-เม.ย. คุณอุบล  เตชะโกสิต  2,000.00   428,414.39 
26-เม.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ  3,000.00   431,414.39 
28-เม.ย. คุณปทุม  คงคากรวัชร์  200.00   431,614.39 
คุณสาโรจน์  ปิยะศิริยานนท์  1,000.00   432,614.39 
รวมเป็นเงิน  432,614.39   -   
ยอดเงินคงเหลือ  432,614.39 
รายรับประจำเดือน  15,705.00 

เดือนพฤษภาคม

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1-พ.ค. ยอดเงินสดยกมา  432,614.39   432,614.39 
คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   435,614.39 
คุณชาญชัย  บุญพิพัฒน์  1,000.00   436,614.39 
คุณชัยวัฒน์  ดำรงพงศาวัฒน์  2,000.00   438,614.39 
3-พ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี  505.00   439,119.39 
5-พ.ค. คุณสุรัตน์  สุดาจันทร์  509.00   439,628.39 
7-พ.ค. คุณอรรถพันธ์ มโนไพบูลย์  3,000.00   442,628.39 
9-พ.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต  2,000.00   444,628.39 
23-พ.ค. คุณบุรินทร์  อินทรัมพรรย์  4,000.00   448,628.39 
24-พ.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ  3,000.00   451,628.39 
25-พ.ค. คุณจรินทร์  จารุศักดิ์มนตรี  500.00   452,128.39 
คุณทวี  อึ้งสุภาโชค  4,000.00   456,128.39 
รวมเป็นเงิน  456,128.39   -   
ยอดเงินคงเหลือ  456,128.39 
รายรับประจำเดือน  23,514.00 

เดือนมิถุนายน

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1-มิ.ย. ยอดเงินสดยกมา  456,128.39   456,128.39 
คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   459,128.39 
3-มิ.ย. คุณอุบล  เตชะโกสิต  2,000.00   461,128.39 
5-มิ.ย. คุณวิฐรา คุณธัชพิสิฐ บุคคละ   2,000.00   463,128.39 
6-มิ.ย. คุณนเรศ   พูลศรี  505.00   463,633.39 
11-มิ.ย. ทุนอาหารกลางวัน 108 ทุน  64,800.00   398,833.39 
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 5 ทุน   6,250.00   392,583.39 
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน  875.00   391,708.39 
ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน  5,000.00   386,708.39 
13-มิ.ย. ครูสุพัตรา  รื่นเริง  2,000.00   388,708.39 
14-มิ.ย. คุณนันทกร  ไกรฤกษ์  1,000.00   389,708.39 
24-มิ.ย. คุณปทุม  คงคากรวัชร์  500.00   390,208.39 
27-มิ.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ  3,000.00   393,208.39 
รวมเป็นเงิน  470,133.39   76,925.00 
ยอดเงินคงเหลือ  393,208.39 
รายรับประจำเดือน  14,005.00 

เดือนกรกฎาคม

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1-ก.ค. ยอดเงินสดยกมา  393,208.39   393,208.39 
ดอกเบี้ย  1,067.66   394,276.05 
2-ก.ค. คุณโกมล  ศรีบางพลีน้อย  10,000.00   404,276.05 
3-ก.ค. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   407,276.05 
4-ก.ค. คุณนเรศ  พูลศรี  505.00   407,781.05 
คุณสมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ  30,000.00   437,781.05 
7-ก.ค. คุณสาโรจน์  ปิยะศิริยานนท์  1,000.00   438,781.05 
10-ก.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต  2,000.00   440,781.05 
11-ก.ค. คุณธนากร  เกษตรสุวรรณ  10,000.00   450,781.05 
12-ก.ค. คุณพรเทพ  สมสกุล  700.00   451,481.05 
16-ก.ค. คุณสมเกียรติ  ภูพานทอง  1,000.00   452,481.05 
คุณวีกิจ  ขยันกิจ  2,000.00   454,481.05 
ค่าหน่วยพยาบาล  2,000.00   452,481.05 
21-ก.ค. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล  10,000.00   462,481.05 
25-ก.ค. ทุนอาหารกลางวัน 112 ทุน  67,200.00   395,281.05 
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 5 ทุน   6,250.00   389,031.05 
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน  875.00   388,156.05 
ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน  5,000.00   383,156.05 
26-ก.ค. ดร.วิสูตร  โพธิ์เงิน  3,000.00   386,156.05 
28-ก.ค. คุณจิรทีปต์ แซ่โง้ว  500.00   386,656.05 
29-ก.ค. คุณนุกูล  ชื่นวาริน  1,000.00   387,656.05 
31-ก.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ  3,000.00   390,656.05 
รวมเป็นเงิน  471,981.05   81,325.00 
ยอดเงินคงเหลือ  390,656.05 
รายรับประจำเดือน  78,772.66 

เดือนสิงหาคม

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1-ส.ค. ยอดเงินสดยกมา 390,656.05 390,656.05
คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   393,656.05 
2-ส.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคาไม่ประสงค์จะออกนาม  650.00   394,306.05 
4-ส.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต  2,000.00   396,306.05 
คุณนเรศ  พูลศรี  505.00   396,811.05 
9-ส.ค. คุณชนธัญ จิรธนโชติ   500.00   397,311.05 
11-ส.ค. คุณสาโรจน์  ปิยะศิริยานนท์  1,000.00   398,311.05 
15-ส.ค. คุณณฐภัทร ภคภัทรธนสกุล  1,000.00   399,311.05 
ค่าอาหารเลี้ยงวันสถาปนา  10,000.00   389,311.05 
16-ส.ค. คุณธนาวัฒน์  วารีสมานคุณ  10,800.00   400,111.05 
18-ส.ค. ทุนอาหารกลางวัน 98 ทุน  58,800.00   341,311.05 
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 5 ทุน   6,250.00   335,061.05 
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน  875.00   334,186.05 
ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน  5,000.00   329,186.05 
25-ส.ค. พี่สันติ  สิงห์สินธุ์  6,391.68   335,577.73 
30-ส.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ  3,000.00   338,577.73 
รวมเป็นเงิน  419,502.73   80,925.00 
ยอดเงินคงเหลือ  338,577.73 
รายรับประจำเดือน  28,846.68 

เดือนกันยายน

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1-ก.ย. ยอดเงินสดยกมา  338,577.73   338,577.73 
คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   341,577.73 
7-ก.ย. คุณธนาวัฒน์  วารีสมานคุณ  7,300.00   348,877.73 
สนับสนุนการเก็บตัวนักฟุตบอล7สี  10,000.00   338,877.73 
9-ก.ย. คุณวิฐรา คุณธัชพิสิฐ บุคคละ   4,000.00   342,877.73 
10-ก.ย. คุณนเรศ  พูลศรี  505.00   343,382.73 
14-ก.ย. ซื้อพริ้นเตอร์ เร้าเตอร์ให้นักกีฬา  8,100.00   335,282.73 
15-ก.ย. ทุนอาหารกลางวัน 109 ทุน  65,400.00   269,882.73 
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 5 ทุน   6,250.00   263,632.73 
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน  875.00   262,757.73 
ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน  5,000.00   257,757.73 
29-ก.ย. คุณพลกฤต  จันทรางศุ  1,000.00   258,757.73 
30-ก.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ  3,000.00   261,757.73 
รวมเป็นเงิน  357,382.73   95,625.00 
ยอดเงินคงเหลือ  261,757.73 
รายรับประจำเดือน  18,805.00 

เดือนตุลาคม

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1-ต.ค. ยอดเงินสดยกมา  261,757.73   261,757.73 
คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   264,757.73 
2-ต.ค. คุณนเรศ  พูลศรี  505.00   265,262.73 
10-ต.ค. คุณปทุม  คงคากรวัชร์  200.00   265,462.73 
20-ต.ค. อนุเคราะห์เสื้อทีมฟุตซอลเยาวชน  4,000.00   261,462.73 
23-ต.ค. คุณโกเมศ  อุ่นรัตน์  2,000.00   263,462.73 
30-ต.ค. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   266,462.73 
รวมเป็นเงิน  270,462.73   4,000.00 
ยอดเงินคงเหลือ  266,462.73 
รายรับประจำเดือน  8,705.00 

เดือนพฤศจิกายน

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1-พ.ย. ยอดเงินสดยกมา  266,462.73   266,462.73 
2-พ.ย. คุณนเรศ  พูลศรี  505.00   266,967.73 
คุณอุบล  เตชะโกสิต  2,000.00   268,967.73 
5-พ.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ  3,000.00   271,967.73 
11-พ.ย. นักเรียนเก่ารุ่น 88 โครงการเอาน่าเพื่อน้อง  24,000.00   295,967.73 
12-พ.ย. ทุนอาหารกลางวัน 105 ทุน  63,000.00   232,967.73 
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 5 ทุน   6,250.00   226,717.73 
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน  875.00   225,842.73 
ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน  2,500.00   223,342.73 
ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน  1,000.00   222,342.73 
คุณอุเทน วิภาณุรัตน์  1,000.00   223,342.73 
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 84  2,000.00   225,342.73 
รายรับจากโบว์ลิ่งกลิ้งนี้เพื่อน้อง3  134,368.00   359,710.73 
13-พ.ย. ดร.วิสูตร  โพธิ์เงิน  1,000.00   360,710.73 
27-พ.ย. คุณนันทกร  ไกรฤกษ์  1,000.00   361,710.73 
คุณปทุม  คงคากรวัชร์  250.00   361,960.73 
29-พ.ย. คุณพัศรุตม์ ตรีจิตตนันท์  1,000.00   362,960.73 
30-พ.ย. นักเรียนเก่าปทุมคงคา 87  1,000.00   363,960.73 
 363,960.73 
รวมเป็นเงิน  437,585.73   73,625.00 
ยอดเงินคงเหลือ  363,960.73 
รายรับประจำเดือน  171,123.00 

เดือนธันวาคม

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1-ธ.ค. ยอดเงินสดยกมา  363,960.73   363,960.73 
คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   366,960.73 
2-ธ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี  505.00   367,465.73 
ว่าที่ ร.ท.สารัตน์  เถื่อนสุวรรณ  500.00   367,965.73 
5-ธ.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต  2,000.00   369,965.73 
6-ธ.ค. พ.ต.ท.ณรงค์  สัจจะไทย  1,000.00   370,965.73 
13-ธ.ค. ทุนอาหารกลางวัน 107 ทุน  64,200.00   306,765.73 
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 5 ทุน   6,250.00   300,515.73 
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน  875.00   299,640.73 
ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน  1,000.00   298,640.73 
ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน  2,500.00   296,140.73 
19-ธ.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ  6,000.00   302,140.73 
28-ธ.ค. สนับสนุนชุดวอร์มให้นักฟุตซอล  8,500.00   293,640.73 
29-ธ.ค. ดอกเบี้ย  792.59   294,433.32 
รวมเป็นเงิน  377,758.32   83,325.00 
ยอดเงินคงเหลือ  294,433.32 
รายรับประจำเดือน  13,797.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา