หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
ะนยรแ
manu

ขอเชิญชวนเพือนพ้องน้องพี่ชาวปทุมคงคา ร่วมบริจาคสร้างโรงอาหารของโรงเรียนปทุมคงคา

เนื่องจากโรงอาหารโรงเรียนปทุมคงคา ใช้งานหลายสิบปีแล้ว เสาชำรุดจากที่ข้างบนไม่ได้มีหลังคาปกคุ้ม เทเป็นพื้น แล้วหล่อคานทับ กลายเป็นบ่อรับน้ำ

น้ำจึงซึมลงมาเสา เหล็กเส้นข้างในเป็นสนิม ปูนระเบิดออก น้ำซึมลงมาปูนส่วนที่เป็นฝ้าเสื่อมหยุ่ย น่าจะเป็นอันตรายกับนักเรียนรุ่นน้องๆ

และในปี2563 โรงเรียนปทุมคงคาจะมีอายุครบ 120ปี จึงคิดกันว่าจะทำเป็นอนุสรณ์ครบ 120ปีโรงเรียนปทุมคงคา

อาคารที่จะสร้างใหม่เป็นอาคาร 2ชั้น ใตัถุนสูง เพื่อทำเป็นโรงอาหารเหมือนเดิม และชั้น 2 จะทำเป็นสโมสรสมาคมนักเรียนเก่า

ไว้เพื่อให้นักเรียนเก่าปทุมคงคา ใช้จัดงานพบปะสังสรรค์กัน โรงเรียนสามารถก็สามารถใช้งานได้

ท่านที่บริจาค 10,000บาทขึ้นไปจะจารึกชื่อท่านไว้ที่ป้ายผู้บริจาคหน้าโรงอาหาร ติดต่อสอบถามที่ จัตวา เตชะโกสิต 081-648-7186

สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาธาตุทอง เลขที่ 017-253165-9 ชื่อจัตวา เตชะโกสิต ครับ

 
วัน.เดือน.ปี รายการ  รายรับ  รายจ่าย  คงเหลือ 
3-พ.ค. คุณสุขุม  ไชยกุล                 12,000.00                 12,000.00
คุณเอนก  นิลพนาพรรณ                 10,131.16                 22,131.16
คุณสุกิจ  กิจการรัฐบุตร                   1,000.00                 23,131.16
คุณอภิจัย  จิยางกุล                   3,000.00                 26,131.16
คุณภิญโญ  โกสีหเดช                   1,000.00                 27,131.16
คุณนันทพันธ์  สัจธรรมวดี                   1,000.00                 28,131.16
คุณอุเทน  วิภาณุรัตน์                   1,000.00                 29,131.16
4-พ.ค. คุณอนุรักษ์ ธรรมจินดา                   1,000.00                 30,131.16
คุณนิวัฒน์ชัย  สมจิคร                      500.00                 30,631.16
6-พ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                   1,000.00                 31,631.16
7-พ.ค. ดร.รัชต  ไตรมาลัย                   1,000.00                 32,631.16
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 74                   1,000.00                 33,631.16
คุณอุบล  เตชะโกสิต                 30,000.00                 63,631.16
คุณสุวิชา  ภิญญภาพ                   2,000.00                 65,631.16
9-พ.ค. นักเรียนเก่ารุ่นนฤวโรบล                      999.00                 66,630.16
14-พ.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคาอีสานตุ้มโฮม                   5,300.00                 71,930.16
22-พ.ค. คุณกันตภณ  โพธิ์ศรีนาค                      100.00                 72,030.16
23-พ.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคา 88                  10,888.00                 82,918.16
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 82                 10,000.00                 92,918.16
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 76                   1,000.00                 93,918.16
24-พ.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคา                      500.00                 94,418.16
25-พ.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 90                    3,000.00                 97,418.16
5-มิ.ย. นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 84                 18,484.84              115,903.00
6-มิ.ย. ครูกนิษฐา  อู่ทอง                   1,000.00              116,903.00
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 84                      500.00              117,403.00
10-มิ.ย. นักเรียนเก่าปทุมคงคา กลุ่ม ณ ปทุมคงคา                   2,600.00              120,003.00
6-ก.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคากลุ่มปฏิวัติ 18                   4,018.00              124,021.00
             124,021.00
รวม              124,021.00                               -  
คงเหลือ              124,021.00

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่