หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
ะนยรแ
manu

ขอเชิญชวนเพือนพ้องน้องพี่ชาวปทุมคงคา ร่วมบริจาคสร้างโรงอาหารของโรงเรียนปทุมคงคา
เนื่องจากโรงอาหารโรงเรียนปทุมคงคา ใช้งานหลายสิบปีแล้ว เสาชำรุดจากที่ข้างบนไม่ได้มีหลังคาปกคุ้ม เทเป็นพื้น แล้วหล่อคานทับ กลายเป็นบ่อรับน้ำ น้ำจึงซึมลงมาเสา เหล็กเส้นข้างในเป็นสนิม ปูนระเบิดออก น้ำซึมลงมาปูนส่วนที่เป็นฝ้าเสื่อมหยุ่ย น่าจะเป็นอันตรายกับนักเรียนรุ่นน้องๆ

และในปี2563 โรงเรียนจะมีอายุครบ 120ปี จึงคิดกันว่าจะทำเป็นอนุสรณ์ครบ 120ปีโรงเรียนปทุมคงคา

ท่านที่บริจาค 10,000บาทขึ้นไปจะจารึกชื่อท่านไว้ที่ป้ายผู้บริจาคหน้าโรงอาหาร ติดต่อสอบถามที่ จัตวา เตชะโกสิต 081-648-7186

สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาธาตุทอง เลขที่ 017-253165-9 ชื่อจัตวา เตชะโกสิต ครับ

 
วัน.เดือน.ปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
3-พ.ค. คุณสุขุม  ไชยกุล            12,000.00              12,000.00
  คุณเอนก  นิลพนาพรรณ            10,131.16              22,131.16
  คุณสุกิจ  กิจการรัฐบุตร              1,000.00              23,131.16
  คุณอภิจัย  จิยางกุล              3,000.00              26,131.16
  คุณภิญโญ  โกสีหเดช              1,000.00              27,131.16
  คุณนันทพันธ์  สัจธรรมวดี              1,000.00              28,131.16
  คุณอุเทน  วิภาณุรัตน์              1,000.00              29,131.16
4-พ.ค. คุณอนุรักษ์ ธรรมจินดา              1,000.00              30,131.16
  คุณนิวัฒน์ชัย  สมจิคร                 500.00              30,631.16
6-พ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี              1,000.00              31,631.16
7-พ.ค. ดร.รัชต  ไตรมาลัย              1,000.00              32,631.16
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา 74              1,000.00              33,631.16
  คุณอุบล  เตชะโกสิต            30,000.00              63,631.16
  คุณสุวิชา  ภิญญภาพ              2,000.00              65,631.16
9-พ.ค. นักเรียนเก่ารุ่นนฤวโรบล                 999.00              66,630.16
14-พ.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคาอีสานตุ้มโฮม              5,300.00              71,930.16
22-พ.ค. คุณกันตภณ  โพธิ์ศรีนาค                 100.00              72,030.16
23-พ.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคา 88             10,888.00              82,918.16
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา 82            10,000.00              92,918.16
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา 76              1,000.00              93,918.16
24-พ.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคา                 500.00              94,418.16
25-พ.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 90               3,000.00              97,418.16
                   97,418.16
                   97,418.16
                   97,418.16
รวม            97,418.16                          -  
คงเหลือ            97,418.16

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่