หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
ะนยรแ
manu

เลิกโครงการนะครับ ขออนุญาตโอนเงินคืน

คุณสุขุม  ไชยกุล                 12,000.00                 12,000.00 กองทุนพี่ดูแลน้อง
คุณเอนก  นิลพนาพรรณ                 10,131.16                 10,131.16 โอนคืนแล้ว
คุณสุกิจ  กิจการรัฐบุตร                   1,000.00                   1,000.00 โอนคืนแล้ว
คุณอภิจัย  จิยางกุล                   3,000.00                   3,000.00 กองทุนพี่ดูแลน้อง
คุณภิญโญ  โกสีหเดช                   1,000.00                   1,000.00 กองทุนพี่ดูแลน้อง
คุณนันทพันธ์  สัจธรรมวดี                   1,000.00                   1,000.00 กองทุนพี่ดูแลน้อง
คุณอุเทน  วิภาณุรัตน์                   1,000.00
คุณอนุรักษ์ ธรรมจินดา                   1,000.00                   1,000.00 กองทุนพี่ดูแลน้อง
คุณนิวัฒน์ชัย  สมจิคร                      500.00                      500.00 กองทุนพี่ดูแลน้อง
คุณนเรศ  พูลศรี                   1,000.00
ดร.รัชต  ไตรมาลัย                   1,000.00                   1,000.00 โอนคืนแล้ว
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 74                   1,000.00                   1,000.00 กองทุนพี่ดูแลน้อง
คุณอุบล  เตชะโกสิต                 30,000.00                 30,000.00 โอนคืนแล้ว
คุณสุวิชา  ภิญญภาพ                   2,000.00                   2,000.00 กองทุนพี่ดูแลน้อง
นักเรียนเก่ารุ่นนฤวโรบล                      999.00                      999.00 โอนคืนแล้ว
นักเรียนเก่าปทุมคงคาอีสานตุ้มโฮม                   5,300.00                   5,300.00 โอนคืนแล้ว
คุณกันตภณ  โพธิ์ศรีนาค                      100.00
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 88                  10,888.00                 10,888.00 โอนคืนแล้ว
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 82                 10,000.00                 10,000.00 โอนคืนแล้ว
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 76                   1,000.00                   1,000.00 โอนคืนแล้ว
นักเรียนเก่าปทุมคงคา                      500.00                      500.00 กองทุนพี่ดูแลน้อง
นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 90                    3,000.00                   3,000.00 โอนคืนแล้ว
นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 84                 18,484.84                 18,484.84 โอนคืนแล้ว
ครูกนิษฐา  อู่ทอง                   1,000.00                   1,000.00 กองทุนพี่ดูแลน้อง
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 84                      500.00                      500.00 กองทุนพี่ดูแลน้อง
นักเรียนเก่าปทุมคงคา กลุ่ม ณ ปทุมคงคา                   2,600.00
นักเรียนเก่าปทุมคงคากลุ่มปฏิวัติ 18                   4,018.00                   4,018.00 โอนคืนแล้ว
ลุงลือ  แสงเป๋า                 10,000.00                 10,000.00 โอนคืนแล้ว

ขอเชิญชวนเพือนพ้องน้องพี่ชาวปทุมคงคา ร่วมบริจาคสร้างโรงอาหารของโรงเรียนปทุมคงคา

เนื่องจากโรงอาหารโรงเรียนปทุมคงคา ใช้งานหลายสิบปีแล้ว เสาชำรุดจากที่ข้างบนไม่ได้มีหลังคาปกคุ้ม เทเป็นพื้น แล้วหล่อคานทับ กลายเป็นบ่อรับน้ำ

น้ำจึงซึมลงมาเสา เหล็กเส้นข้างในเป็นสนิม ปูนระเบิดออก น้ำซึมลงมาปูนส่วนที่เป็นฝ้าเสื่อมหยุ่ย น่าจะเป็นอันตรายกับนักเรียนรุ่นน้องๆ

และในปี2563 โรงเรียนปทุมคงคาจะมีอายุครบ 120ปี จึงคิดกันว่าจะทำเป็นอนุสรณ์ครบ 120ปีโรงเรียนปทุมคงคา

อาคารที่จะสร้างใหม่เป็นอาคาร 2ชั้น ใตัถุนสูง เพื่อทำเป็นโรงอาหารเหมือนเดิม และชั้น 2 จะทำเป็นสโมสรสมาคมนักเรียนเก่า

ไว้เพื่อให้นักเรียนเก่าปทุมคงคา ใช้จัดงานพบปะสังสรรค์กัน โรงเรียนสามารถก็สามารถใช้งานได้

ท่านที่บริจาค 10,000บาทขึ้นไปจะจารึกชื่อท่านไว้ที่ป้ายผู้บริจาคหน้าโรงอาหาร ติดต่อสอบถามที่ จัตวา เตชะโกสิต 081-648-7186

สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาธาตุทอง เลขที่ 017-253165-9 ชื่อจัตวา เตชะโกสิต ครับ

 
วัน.เดือน.ปี รายการ  รายรับ  รายจ่าย  คงเหลือ 
3-พ.ค. คุณสุขุม  ไชยกุล                 12,000.00                 12,000.00
คุณเอนก  นิลพนาพรรณ                 10,131.16                 22,131.16
คุณสุกิจ  กิจการรัฐบุตร                   1,000.00                 23,131.16
คุณอภิจัย  จิยางกุล                   3,000.00                 26,131.16
คุณภิญโญ  โกสีหเดช                   1,000.00                 27,131.16
คุณนันทพันธ์  สัจธรรมวดี                   1,000.00                 28,131.16
คุณอุเทน  วิภาณุรัตน์                   1,000.00                 29,131.16
4-พ.ค. คุณอนุรักษ์ ธรรมจินดา                   1,000.00                 30,131.16
คุณนิวัฒน์ชัย  สมจิคร                      500.00                 30,631.16
6-พ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                   1,000.00                 31,631.16
7-พ.ค. ดร.รัชต  ไตรมาลัย                   1,000.00                 32,631.16
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 74                   1,000.00                 33,631.16
คุณอุบล  เตชะโกสิต                 30,000.00                 63,631.16
คุณสุวิชา  ภิญญภาพ                   2,000.00                 65,631.16
9-พ.ค. นักเรียนเก่ารุ่นนฤวโรบล                      999.00                 66,630.16
14-พ.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคาอีสานตุ้มโฮม                   5,300.00                 71,930.16
22-พ.ค. คุณกันตภณ  โพธิ์ศรีนาค                      100.00                 72,030.16
23-พ.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคา 88                  10,888.00                 82,918.16
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 82                 10,000.00                 92,918.16
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 76                   1,000.00                 93,918.16
24-พ.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคา                      500.00                 94,418.16
25-พ.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 90                    3,000.00                 97,418.16
5-มิ.ย. นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 84                 18,484.84              115,903.00
6-มิ.ย. ครูกนิษฐา  อู่ทอง                   1,000.00              116,903.00
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 84                      500.00              117,403.00
10-มิ.ย. นักเรียนเก่าปทุมคงคา กลุ่ม ณ ปทุมคงคา                   2,600.00              120,003.00
6-ก.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคากลุ่มปฏิวัติ 18                   4,018.00              124,021.00
16-ส.ค. ลุงลือ  แสงเป๋า                 10,000.00              134,021.00
             134,021.00
รวม              134,021.00                               -  
คงเหลือ              134,021.00

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่