หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน 

หลวงพ่อบัวบาน

คุณสุขุม ไชยกุล
ประธานกองทุนฯ

พลโทชัยชนะ นาคเกิด
อดีตประธานคนแรก

เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชต
 
 
 
โบว์ลิ่งกลิ้งนี้เพื่อน้อง
พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็งสร้างแหล่งฯ
ครูดวงใจ เลิศชัยวรกุล คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ
คุณอุบล เตชะโกสิต คุณนเรศ พูลศรี คุณชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์
คุณไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข คุณสมศักดิ์ รังสิโยภาส คุณสมเกียรติ ภูพานทอง
คุณไพบูลย์ ตรีเดชี คุณทวี  อึ้งสุภาโชค คุณอัครนันท์(สมบัติ) กิตติสุภาพ
 
คุณอนุศักดิ์ ล้ำเลิศ คุณคชาชาญ ธรรมสาส์น คุณชัชชัย รัตนาชาตรี
คุณวิฐรา  บุคคละ คุณธัชพิสิฐ บุคคละ คุณวิสูตร โพธิ์เงิน
คุณสุรินทร์ สุธิราธิกุล ครูสุดสาคร ราโชทร คุณกุลพล ปานะโปย
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com