หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ

hit counters
หลวงพ่อบัวบาน
Free Guestbook
My Guestbook
คุณสุขุม  ไชยกุล
ประธานกองทุนพี่ดูแลน้อง
พลเอกชัยชนะ นาคเกิด
ประธานกองทุนคนแรก
ศิษย์พี่เข้มแข็งฯ
เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชติ
กลิ้งนี้เพื่อน้อง 1
กลิ้งนี้เพื่อน้อง 2
กลิ้งนี้เพื่อน้อง 3

จากกรณีไฟไหม้ชุมชนวรรณโณทัยเมื่อเร็วๆนี้ มีนักเรียนปทุมคงคาได้รับผลกระทบจำนวน 2 คน กองทุนพี่ดูแลน้องโดย คุณสุขุม ไชยกุล ประธานกองทุนอนุมัติเงินให้ความช่วยเหลือน้องๆทั้ง2คนส่วนหนึ่งและอยากเชิญชวนชาวปทุมคงคาบริจาคช่วยเหลือกัน

สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 063-2-79960-8

ว.ด.ป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1-เม.ย. กองทุนพี่ดูแลน้อง  6,000.00   6,000.00 
คุณYutt Prayutt   500.00   6,500.00 
ครูสมลักษณ์  พูลสวัสดิ์  1,000.00   7,500.00 
นักเรียนเก่ารุ่น76ไม่ออกนาม  500.00   8,000.00 
คุณอุดม บูชนียพงศ์  1,000.00   9,000.00 
นักเรียนเก่ารุ่น77ไม่ออกนาม  500.00   9,500.00 
นักเรียนเก่ารุ่น87ไม่ออกนาม  1,000.00   10,500.00 
นักเรียนเก่ารุ่น97ไม่ออกนาม  500.00   11,000.00 
2-เม.ย. นักเรียนเก่ารุ่น93ไม่ออกนาม  500.00   11,500.00 
4-เม.ย. คณะครูเก่ากลุ่มสาระสังคมฯ  1,000.00   12,500.00 
5-เม.ย. นักเรียนเก่ารุ่น 88 (พิพัฒน์บุษกร)  800.00   13,300.00 
6-เม.ย. คุณธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ  500.00   13,800.00 
นักเรียนเก่ารุ่น87ไม่ออกนาม  1,000.00   14,800.00 
นักเรียนเก่ารุ่น 90  500.00   15,300.00 
8-เม.ย. คุณอุบล  เตชะโกสิต  1,000.00   16,300.00 
9-เม.ย. มอบเงินให้นักเรียนที่บ้ายประสบอัคคีภัย  16,300.00   -   
 -   
รวมเป็นเงิน  16,300.00   16,300.00 
คงเหลือ  -   
มอบเงินให้นักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย คนละ 8,150.00บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา