หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
manu
  คณะกรรมการกองทุนพี่ดูแลน้อง  
   
  คุณสุขุม ไชยกุล
ประธานกองทุนพี่ดูแลน้อง
 
 
คุณอภิชาติ ผึ้งน้อย
รองประธาน
  คุณนเรศ พูลศรี
รองประธาน
 

คุณพิเชษฐ์ ปรีเปรม
เลขานุการ

  คุณจัตวา เตชะโกสิต
เหรัญญิกและผู้ดำเนินการ
 
คุณสมบูรณ์ ผาติพิพัฒน์
กรรมการ
  นพ.สุรศักดิ์ อำมาตย์โยธิน
กรรมการ
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com