หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน 

หลวงพ่อบัวบาน

คุณสุขุม ไชยกุล
ประธานกองทุนฯ

พลโทชัยชนะ นาคเกิด
อดีตประธานคนแรก

เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชต
 
 
 
โบว์ลิ่งกลิ้งนี้เพื่อน้อง
พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็งสร้างแหล่งฯ

รายรับ-รายจ่าย กองทุนพี่ดูแลน้องประจำปี 2559

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ม.ค. ยอดเงินสดยกมา         570,027.09              570,027.09
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00              573,027.09
  คุณนเรศ  พูลศรี                505.00              573,532.09
5-ม.ค. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล             5,000.00              578,532.09
6-ม.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต             2,000.00              580,532.09
13-ม.ค. ทุนอาหารกลางวัน 56 ทุน           33,600.00            546,932.09
  ทุนเรียนดี 2 ทุน             2,000.00            544,932.09
  ทุนลูกกตัญญู 3 ทุน             3,000.00            541,932.09
  ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน             5,000.00            536,932.09
  รางวัลให้เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 3คน             3,000.00            533,932.09
  สนับสนุนกิจกรรม Pk Station             5,400.00            528,532.09
20-ม.ค. คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข             5,000.00              533,532.09
21-ม.ค. สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายชมรมPk             7,500.00            526,032.09
  คุณสมศักดิ์  รังสิโยภาส           10,000.00              536,032.09
24-ม.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00              539,032.09
28-ม.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น82             5,000.00              544,032.09
30-ม.ค. คุณอนุศักดิ์  ล้ำเลิศ             1,000.00              545,032.09
  คุณสมเกียรติ  ภูพานทอง             1,000.00              546,032.09
  คุณคชาชาญ  ธรรมสาส์น             3,000.00              549,032.09
                   549,032.09
รวม         608,532.09         59,500.00
ยอดเงินคงเหลือ            549,032.09
รายรับประจำเดือน           38,505.00

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.พ. ยอดเงินสดยกมา         549,032.09              549,032.09
2-ก.พ. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล             5,000.00              554,032.09
3-ก.พ. คุณอุบล  เตชะโกสิต             2,000.00              556,032.09
  คุณชัชชัย  รัตนาชาตรี             1,000.00              557,032.09
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00              560,032.09
5-ก.พ. คุณนเรศ  พูลศรี                505.00              560,537.09
9-ก.พ. ให้ทุนการศึกษานักเรียนยากจน 2 คน             5,000.00            555,537.09
12-ก.พ. สนับสนุนกิจกรรม Pk Station             3,150.00            552,387.09
15-ก.พ. คุณนันทกร  ไกรฤกษ์             1,000.00              553,387.09
  ทุนอาหารกลางวัน 39 ทุน           23,400.00            529,987.09
  ทุนเรียนดี 2 ทุน             6,000.00            523,987.09
  ทุนลูกกตัญญู 2 ทุน             6,000.00            517,987.09
  ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน             5,000.00            512,987.09
25-ก.พ. ซื้อสายไฟให้ห้องโรเนียว             2,000.00            510,987.09
29-ก.พ. ค่ารถพบแพทย์นักเรียนพิเศษ             1,500.00            509,487.09
         
รวม         561,537.09         52,050.00
ยอดเงินคงเหลือ            509,487.09
รายรับประจำเดือน           12,505.00

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-มี.ค. ยอดเงินสดยกมา         509,487.09              509,487.09
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00              512,487.09
2-มี.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00              515,487.09
3-มี.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต             2,000.00              517,487.09
4-มี.ค. คุณวิฐรา  บุคคละ             1,000.00              518,487.09
  คุณธัชพิสิฐ บุคคละ             1,000.00              519,487.09
5-มี.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                505.00              519,992.09
9-มี.ค. ให้ทุนการศึกษานักเรียนยากจน 2 คน             5,000.00            514,992.09
  ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล             5,000.00              519,992.09
10-มี.ค. เงินสนับสนุนนักฟุตซอล             5,000.00            514,992.09
14-มี.ค. ทำบุญโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน             5,000.00            509,992.09
23-มี.ค. อนุเคราะห์นักเรียนทำเพลง             5,000.00            504,992.09
         
รวม         524,992.09         20,000.00
ยอดเงินคงเหลือ            504,992.09
รายรับประจำเดือน           15,505.00

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-เม.ย. ยอดเงินสดยกมา         504,992.09              504,992.09
  คุณไพบูลย์  ตรีเดชี             2,000.00              506,992.09
2-เม.ย. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00              509,992.09
4-เม.ย. คุณนเรศ  พูลศรี                505.00              510,497.09
5-เม.ย. คุณอุบล  เตชะโกสิต             2,000.00              512,497.09
6-เม.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00              515,497.09
7-เม.ย. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล             5,000.00              520,497.09
21-เม.ย. คุณชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์           63,000.00              583,497.09
รวม         583,497.09                     -  
ยอดเงินคงเหลือ            583,497.09
รายรับประจำเดือน           78,505.00

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-พ.ค. ยอดเงินสดยกมา         583,497.09              583,497.09
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00              586,497.09
4-พ.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต             2,000.00              588,497.09
7-พ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                505.00              589,002.09
10-พ.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00              592,002.09
19-พ.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น90ไม่ประสงค์จะออกนาม           10,100.00              602,102.09
21-พ.ค. คุณทวี  อึ้งสุภาโชค             4,000.00              606,102.09
25-พ.ค. สนับสนุนทีมฟุตซอล           10,000.00            596,102.09
                   596,102.09
รวม         606,102.09         10,000.00
ยอดเงินคงเหลือ            596,102.09
รายรับประจำเดือน              22,605.00

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-มิ.ย. ยอดเงินสดยกมา         596,102.09              596,102.09
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00              599,102.09
3-มิ.ย. คุณอุบล  เตชะโกสิต             2,000.00              601,102.09
4-มิ.ย. คุณอัครนันท์(สมบัติ)  กิตติสุภาพ             2,000.00              603,102.09
5-มิ.ย. ทุนอาหารกลางวัน 70 ทุน           42,000.00            561,102.09
  ทุนเรียนดี ม.ต้น 1 ทุน                 700.00            560,402.09
  ทุนเรียนดี ม.ปลาย 3 ทุน             3,750.00            556,652.09
  รางวัลเรือจ้างลำแกร่งในบึงบัว           10,000.00            546,652.09
  ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน             5,000.00            541,652.09
  ครูสุดสาคร  ราโชทร             2,000.00              543,652.09
  เงินรายได้จากโบว์ลิ่ง "กลิ้งนี้เพื่อน้อง"         252,409.00              796,061.09
6-มิ.ย. พระชาติชาย วัดมหาบุศย์             1,000.00              797,061.09
  คุณนเรศ  พูลศรี                505.00              797,566.09
8-มิ.ย. คุณวิสูตร โพธิ์เงิน              1,000.00              798,566.09
9-มิ.ย. คุณสุรินทร์  สุธิราธิกุล             1,000.00              799,566.09
13-มิ.ย. เงินสนับสนุนค่าอาหารนักเรียนธนาคารโรงเรียน             5,000.00            794,566.09
  คุณภิญโญ  โกสีห์เดช                500.00              795,066.09
14-มิ.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00              798,066.09
15-มิ.ย. คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข             2,000.00              800,066.09
16-มิ.ย. คุณกุลพล  ปานะโปย             1,000.00              801,066.09
30-มิ.ย. ดอกเบี้ยเงินฝาก             1,467.39              802,533.48
                   802,533.48
รวม         868,983.48         66,450.00
ยอดเงินคงเหลือ            802,533.48
รายรับประจำเดือน            272,881.39

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.ค. ยอดเงินสดยกมา         802,533.48              802,533.48
3-ก.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต             2,000.00              804,533.48
4-ก.ค. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00              807,533.48
5-ก.ค. อนุเคราะห์นายวรรณรัตน์  คุ้มผล             1,000.00            806,533.48
6-ก.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                505.00              807,038.48
10-ก.ค. ค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลกองทุนคัพครั้งที่1           37,000.00            770,038.48
13-ก.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00              773,038.48
  ทุนอาหารกลางวัน 84 ทุน           50,400.00            722,638.48
  ทุนเรียนดี ม.ต้น 1 ทุน                 700.00            721,938.48
  ทุนเรียนดี ม.ปลาย 3 ทุน             3,750.00            718,188.48
  ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน             5,000.00            713,188.48
  ทุนพี่สมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ 3 ทุน             4,500.00            708,688.48
  เงินขวัญถุงครูนักเรียนแข่งกีฬานักเรียนอาเชียน             5,000.00            703,688.48
         
รวม         811,038.48       107,350.00
ยอดเงินคงเหลือ            703,688.48
รายรับประจำเดือน                8,505.00

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ส.ค. ยอดเงินสดยกมา         703,688.48              703,688.48
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00              706,688.48
3-ส.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต             2,000.00              708,688.48
4-ส.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                505.00              709,193.48
9-ส.ค. คุณวิสุต  มะคงสุข             3,100.00              712,293.48
  คุณสาวิตรี  จิตรกร             1,000.00              713,293.48
10-ส.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00              716,293.48
11-ส.ค. พี่สันติ  สิงห์สินธุ์           10,000.00              726,293.48
15-ส.ค. คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข             4,000.00              730,293.48
16-ส.ค. ค่าข้าวมันไก่เลี้ยงนักเรียนวันสถาปนาโรงเรียน           10,000.00            720,293.48
23-ส.ค. ทุนพี่สมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ 2 ทุน             3,000.00            717,293.48
  ทุนอาหารกลางวัน 80 ทุน           48,000.00            669,293.48
  ทุนเรียนดี ม.ต้น 1 ทุน                 700.00            668,593.48
  ทุนเรียนดี ม.ปลาย 3 ทุน             3,750.00            664,843.48
  ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน             5,000.00            659,843.48
  คุณปทุม  คงคากรวัชร์                300.00              660,143.48
รวม         730,593.48         70,450.00
ยอดเงินคงเหลือ            660,143.48
รายรับประจำเดือน              26,905.00

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.ย. ยอดเงินสดยกมา         660,143.48              660,143.48
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00              663,143.48
2-ก.ย. คุณสมเกียรติ  ภูพานทอง             1,000.00              664,143.48
4-ก.ย. คุณสาโรจน์  ปิยะศิริยานนท์             1,000.00              665,143.48
5-ก.ย. คุณอุบล  เตชะโกสิต             2,600.00              667,743.48
7-ก.ย. คุณนเรศ  พูลศรี                505.00              668,248.48
14-ก.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00              671,248.48
16-ก.ย. ทุนพี่สมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ 2 ทุน             3,000.00            668,248.48
  ทุนอาหารกลางวัน 78 ทุน           46,800.00            621,448.48
  ทุนเรียนดี ม.ต้น 1 ทุน                 700.00            620,748.48
  ทุนเรียนดี ม.ปลาย 3 ทุน             3,750.00            616,998.48
  ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน             5,000.00            611,998.48
19-ก.ย. คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข             4,000.00              615,998.48
รวม         675,248.48         59,250.00
ยอดเงินคงเหลือ            615,998.48
รายรับประจำเดือน              15,105.00

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ต.ค. ยอดเงินสดยกมา         615,998.48              615,998.48
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00              618,998.48
3-ต.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต             3,000.00              621,998.48
4-ต.ค. คุณวิฐรา  คุณธัชพิสิฐ  บุคคละ             1,820.00              623,818.48
5-ต.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                505.00              624,323.48
6-ต.ค. คุณประวิณ  สกุลพิชัยรัตน์                500.00              624,823.48
10-ต.ค. ซื้อปลั๊กไฟเปลี่ยนอาคาร1             2,100.00            622,723.48
17-ต.ค. คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข             4,000.00              626,723.48
23-ต.ค. คุณโกเมศ  อุนรัตน์             2,000.00              628,723.48
25-ต.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00              631,723.48
         
รวม         633,823.48           2,100.00
ยอดเงินคงเหลือ            631,723.48
รายรับประจำเดือน              17,825.00

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-พ.ย. ยอดเงินสดยกมา         631,723.48              631,723.48
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00              634,723.48
3-พ.ย. คุณอุบล  เตชะโกสิต             2,000.00              636,723.48
4-พ.ย. คุณนเรศ  พูลศรี                505.00              637,228.48
11-พ.ย. ทุนพี่สมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ 3 ทุน             4,500.00            632,728.48
  ทุนอาหารกลางวัน 90 ทุน           54,000.00            578,728.48
  ทุนเรียนดี ม.ต้น 1 ทุน                 700.00            578,028.48
  ทุนเรียนดี ม.ปลาย 3 ทุน             3,750.00            574,278.48
  ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน             5,000.00            569,278.48
14-พ.ย. คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข             4,000.00              573,278.48
21-พ.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00              576,278.48
22-พ.ย. เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเดือนพฤศจิกายน             5,600.00            570,678.48
23-พ.ย. คุณประวิณ  สกุลพิชัยรัตน์                800.00              571,478.48
24-พ.ย. คุณสารัตน์  เถื่อนสุวรรณ             1,000.00              572,478.48
25-พ.ย. คุณรัชต  ไตรมาลัย             1,000.00              573,478.48
26-พ.ย. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล             5,000.00              578,478.48
27-พ.ย. คุณอรรถพล บูระผลิต รุ่น92             1,501.00              579,979.48
28-พ.ย. คุณชัยวัฒน์ ดำรงพงศาวัฒน์ รุ่น 93             2,000.00              581,979.48
  คุณบุญชู   สิริสว่างพร คุณจรีพต  เชาวนทรงธรรม             1,000.00              582,979.48
  ครูบุญธรรม ศิริสารสุนทร ครูพวงรัตน์ จริยานุกูลพันธ์             2,000.00              584,979.48
รวม         658,529.48         73,550.00
ยอดเงินคงเหลือ            584,979.48
รายรับประจำเดือน              26,806.00

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ธ.ค. ยอดเงินสดยกมา         584,979.48              584,979.48
  นักเรียนเก่ารุ่น 89 ไม่ประสงค์จะออกนาม             3,000.00              587,979.48
  คุณณัฐพงศ์ ปิยะพันธ์             1,000.00              588,979.48
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล             3,000.00              591,979.48
2-ธ.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต             2,000.00              593,979.48
6-ธ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                505.00              594,484.48
15-ธ.ค. คุณคชาชาญ  ธรรมสาส์น           10,000.00              604,484.48
  ทุนพี่สมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ 2 ทุน             3,000.00            601,484.48
  ทุนอาหารกลางวัน 93 ทุน           55,800.00            545,684.48
  ทุนเรียนดี ม.ต้น 1 ทุน                 700.00            544,984.48
  ทุนเรียนดี ม.ปลาย 3 ทุน             3,750.00            541,234.48
  ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน             5,000.00            536,234.48
  เงินถวายภัตตาหารพระอาจารย์             1,300.00            534,934.48
  เงินสนับสนุนธนาคารโรงเรียน             3,000.00            531,934.48
19-ธ.ค. รางวัลครูดีเด่น "เรือจ้างลำแกร่งในบึงบัว"           10,000.00            521,934.48
21-ธ.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ             3,000.00              524,934.48
  ดอกเบี้ย             1,579.91              526,514.39
รวม         609,064.39         82,550.00
ยอดเงินคงเหลือ            526,514.39
รายรับประจำเดือน              24,084.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com