หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ

hit counters
หลวงพ่อบัวบาน
คุณสุขุม  ไชยกุล
ประธานกองทุนพี่ดูแลน้อง
พลเอกชัยชนะ นาคเกิด
ประธานกองทุนคนแรก
ศิษย์พี่เข้มแข็งฯ
เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชติ
กลิ้งนี้เพื่อน้อง 1
กลิ้งนี้เพื่อน้อง 2
กลิ้งนี้เพื่อน้อง 3

ยอดเงินรายจ่ายของกองทุนพี่ดูแลน้อง

เดือน/ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
มกราคม  12,500.00   66,500.00   102,200.00   25,000.00   59,500.00   78,650.00 
กุมภาพันธ์  32,500.00   38,500.00   24,225.00   88,000.00   52,050.00   72,950.00 
มีนาคม  7,365.00   3,630.00   6,000.00   20,000.00   7,000.00 
เมษายน  2,000.00 
พฤษภาคม  14,800.00   10,000.00 
มิถุนายน  9,500.00   15,000.00   25,000.00   22,645.00   35,600.00   66,450.00   76,925.00 
กรกฎาคม  11,500.00   33,200.00   22,000.00   24,000.00   52,400.00   107,350.00   81,325.00 
สิงหาคม  15,000.00   60,000.00   67,040.00   25,300.00   63,700.00   70,450.00   80,925.00 
กันยายน  14,000.00   31,800.00   30,240.00   34,500.00   58,100.00   59,250.00   95,625.00 
ตุลาคม  14,500.00   7,650.00   80,440.00   38,840.00   2,100.00   4,000.00 
พฤศจิกายน  26,000.00   43,000.00   21,000.00   43,510.00   42,775.00   73,550.00   73,625.00 
ธันวาคม  13,500.00   19,500.00   37,260.00   25,730.00   69,220.00   82,550.00   83,325.00 
รวมเป็นเงิน  89,500.00   269,365.00   333,620.00   390,550.00   473,635.00   603,250.00   654,350.00 
รวมทั้งสิ้น  2,814,270.00 

 

สรุปรายรับกองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา

เดือน/ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
มกราคม  5,005.00   36,835.00   16,000.00   11,505.00   38,505.00   18,405.00 
กุมภาพันธ์  8,400.00   41,505.00   28,505.00   44,079.00   12,505.00   15,505.00 
มีนาคม  27,174.00   51,295.00   13,812.00   51,905.00   15,505.00   15,085.00 
เมษายน  45,805.00   137,775.18   5,505.00   36,505.00   78,505.00   15,705.00 
พฤษภาคม  8,505.00   101,855.00   5,505.00   46,158.00   22,605.00   23,514.00 
มิถุนายน  72,220.00   28,005.00   21,000.00   26,506.11   29,734.00   272,881.39   14,005.00 
กรกฎาคม  39,000.00   25,205.00   14,505.00   45,505.00   24,005.00   8,505.00   78,772.62 
สิงหาคม  12,008.00   68,062.75   91,292.00   15,505.00   310,832.00   26,905.00   28,846.68 
กันยายน  6,505.00   8,000.00   11,505.00   21,625.00   211,505.00   15,105.00   18,805.00 
ตุลาคม  6,000.00   12,505.00   16,495.00   70,510.00   20,504.90   17,825.00   8,705.00 
พฤศจิกายน  6,510.00   21,405.00   20,000.00   24,005.00   17,025.00   26,806.00   171,123.00 
ธันวาคม  5,005.00   18,505.00   21,010.00   36,835.00   24,224.19   24,084.91   13,797.59 
รวมเป็นเงิน  147,248.00   276,576.75   565,072.18   309,818.11   827,982.09   559,737.30   422,268.89 
รวมทั้งสิ้น  3,108,703.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา