หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
manu
รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2554

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2555

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2556

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2557

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2558

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2559

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ. 2560

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ.2563

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/7/2020 ยอดเงินสดยกมา          119,933.88            119,933.88
  คุณภูวดล  วีรแพทย์โกศล                  300.00            120,233.88
2-ก.ค. คุณสิริพร กรสุธาทิพย์               3,000.00            123,233.88
3-ก.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                  505.00            123,738.88
                 123,738.88
                 123,738.88
                 123,738.88
                 123,738.88
         
รวมเป็นเงิน          123,738.88                           -  
ยอดเงินคงเหลือ          123,738.88
รายรับประจำเดือน               3,805.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/6/2020 ยอดเงินสดยกมา          116,428.88            116,428.88
3-มิ.ย. คุณนเรศ  พูลศรี                  505.00            116,933.88
17-มิ.ย. คุณวีรศาสตร์  คงศรีเจริญ               3,000.00            119,933.88
                 119,933.88
                 119,933.88
         
รวมเป็นเงิน          119,933.88                           -  
ยอดเงินคงเหลือ          119,933.88
รายรับประจำเดือน               3,505.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/5/2020 ยอดเงินสดยกมา          106,423.88            106,423.88
  คุณสิริพร กรสุธาทิพย์               3,000.00            109,423.88
7-พ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                  505.00            109,928.88
16-พ.ค. คุณปทุม  คงคากรวัชร์                  500.00            110,428.88
20-พ.ค. คุณวีรศาสตร์  คงศรีเจริญ               3,000.00            113,428.88
31-พ.ค. คุณสิริพร กรสุธาทิพย์กุล               3,000.00            116,428.88
                 116,428.88
รวมเป็นเงิน          116,428.88                           -  
ยอดเงินคงเหลือ          116,428.88
รายรับประจำเดือน             10,005.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/4/2020 ยอดเงินสดยกมา             98,585.88               98,585.88
2-เม.ย. คุณสิริพร กรสุธาทิพย์กุล               3,000.00            101,585.88
3-เม.ย. คุณนเรศ  พูลศรี                  505.00            102,090.88
11-เม.ย. มูลนิธิอริยวงศ์               3,333.00            105,423.88
20-เม.ย. คุณวีรศาสตร์  คงศรีเจริญ               3,000.00            108,423.88
23-เม.ย. เงินช่วยเหลือ นักเรียนที่ได้รับผลกระทบ                  1,500.00          106,923.88
24-เม.ย. เงินช่วยเหลือ นักเรียนที่ได้รับผลกระทบ                     500.00          106,423.88
         
รวมเป็นเงิน          108,423.88               2,000.00
ยอดเงินคงเหลือ          106,423.88
รายรับประจำเดือน               9,838.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/3/2020 ยอดเงินสดยกมา             74,580.88               74,580.88
  คุณสิริพร กรสุธาทิพย์กุล               3,000.00               77,580.88
4-มี.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                  505.00               78,085.88
5-มี.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคา 89               1,500.00               79,585.88
17-มี.ค. นักเรียนเก่าไม่ออกนาม             15,000.00               94,585.88
21-มี.ค. คุณวริศรา  ทาทอง               1,000.00               95,585.88
23-มี.ค. คุณวีรศาสตร์  คงศรีเจริญ               3,000.00               98,585.88
                    98,585.88
         
รวมเป็นเงิน             98,585.88                           -  
ยอดเงินคงเหลือ             98,585.88
รายรับประจำเดือน             24,005.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/2/2020 ยอดเงินสดยกมา          112,775.88            112,775.88
  คุณสิริพร กรสุธาทิพย์               3,000.00            115,775.88
2-ก.พ. คุณนเรศ พูลศรี                  505.00            116,280.88
11-ก.พ. มอบทุนอาหารกลางวัน 68 ทุน               40,800.00             75,480.88
  ทุนช่วยค่าครองชีพ 2ทุน                 2,400.00             73,080.88
14-ก.พ. คุณวีรศาสตร์  คงศรีเจริญ               3,000.00               76,080.88
15-ก.พ. สนับสนุนค่าสมัครเรียนโขนมูลนิธิคึกฤทธิ์                 2,000.00             74,080.88
22-ก.พ. ร้านบีโฟร์ เจริญยนต์                  500.00               74,580.88
                    74,580.88
                    74,580.88
                    74,580.88
รวมเป็นเงิน          119,780.88             45,200.00
ยอดเงินคงเหลือ             74,580.88
รายรับประจำเดือน               7,005.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/1/2020 ยอดเงินสดยกมา          116,782.88            116,782.88
  คุณวีรศาสตร์  คงศรีเจริญ               3,000.00            119,782.88
2-ม.ค. นักเรียนเก่า ศุภบงกช                  500.00            120,282.88
3-ม.ค. คุณวิทยา ปั่นสันเทียะ               5,000.00            125,282.88
8-ม.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                  505.00            125,787.88
11-ม.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคากลุ่มปฏิวัติ 18                  500.00            126,287.88
17-ม.ค. นักเรียนเก่า ม.ศ.5/1 รุ่น 74               4,000.00            130,287.88
20-ม.ค. มอบทุนอาหารกลางวัน 64 ทุน               38,400.00             91,887.88
23-ม.ค. คุณภิญโญ โกสีหเดช               1,000.00               92,887.88
24-ม.ค. คุณทศพร ภักดีภิญโญ               1,000.00               93,887.88
28-ม.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 82 ไม่ออกนาม             10,000.00            103,887.88
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น74 ไม่ออกนาม               8,888.00            112,775.88
                 112,775.88
                 112,775.88
รวมเป็นเงิน          151,175.88             38,400.00
ยอดเงินคงเหลือ          112,775.88
รายรับประจำเดือน             34,393.00

 

ปี พ.ศ.2562

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/12/2019 ยอดเงินสดยกมา             77,577.88               77,577.88
  คุณสิริพร กรสุธาทิพย์กุล               3,000.00               80,577.88
4-ธ.ค. คุณทวี  อึ้งศุภโชค               4,000.00               84,577.88
5-ธ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                  505.00               85,082.88
6-ธ.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคากลุ่มปฏิวัติ 18                  500.00               85,582.88
10-ธ.ค. คุณประโยชน์  เลี้ยงเจริญ                  500.00               86,082.88
13-ธ.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคากลุ่มปฏิวัติ 18                  300.00               86,382.88
  มอบทุนอาหารกลางวัน 64 ทุน               38,400.00             47,982.88
  มอบทุนช่วยค่าครองชีพ 2 ทุน                 2,400.00             45,582.88
14-ธ.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคาไม่ออกนาม             70,000.00            115,582.88
17-ธ.ค. ทุนอาหารกลางวัน 3 ทุน                 1,800.00          113,782.88
31-ธ.ค. คุณสิริพร กรสุธาทิพย์กุล               3,000.00            116,782.88
                 116,782.88
รวมเป็นเงิน          159,382.88             42,600.00
ยอดเงินคงเหลือ          116,782.88
รายรับประจำเดือน             81,805.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/11/2019 ยอดเงินสดยกมา          109,672.88            109,672.88
  นักเรียนเก่ารุ่น 89               1,000.00            110,672.88
  คุณสิริพร กรสุธาทิพย์กุล               3,000.00            113,672.88
7-พ.ย. คุณนเรศ  พูลศรี                  505.00            114,177.88
12-พ.ย. คุณวีรศาสตร์  คงศรีเจริญ               3,000.00            117,177.88
15-พ.ย. ทุนอาหารกลางวัน 67 ทุน               40,200.00             76,977.88
  ทุนช่วยค่าครองชีพ 2 ทุน                 2,400.00             74,577.88
17-พ.ย. นักเรียนเก่า รุ่น 89               2,000.00               76,577.88
  พี่เชาว์ บ่างสมบูรณ์               1,000.00               77,577.88
                    77,577.88
                    77,577.88
รวมเป็นเงิน          120,177.88             42,600.00
ยอดเงินคงเหลือ             77,577.88
รายรับประจำเดือน             10,505.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/10/2019 ยอดเงินสดยกมา          107,767.88            107,767.88
2-ต.ค. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล               3,000.00            110,767.88
8-ต.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                  505.00            111,272.88
10-ต.ค. ร้านบีโฟร์ เจริญยนต์                  500.00            111,772.88
16-ต.ค. คุณวีรศาสตร์  คงศรีเจริญ               3,000.00            114,772.88
20-ต.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคากลุ่มปฏิวัติ 18                  300.00            115,072.88
25-ต.ค. มอบทุน ดช.พัชรดนัย ดช.พชรพล เพียรทำดี                 2,400.00          112,672.88
  ค่าอาหารนักกีฬาหอพัก                 3,000.00          109,672.88
                 109,672.88
                 109,672.88
รวมเป็นเงิน          115,072.88               5,400.00
ยอดเงินคงเหลือ          109,672.88
รายรับประจำเดือน               7,305.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/9/2019 ยอดเงินสดยกมา          140,542.88            140,542.88
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล               3,000.00            143,542.88
3-ก.ย. คุณนเรศ  พูลศรี                  505.00            144,047.88
4-ก.ย. นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 103               1,420.00            145,467.88
13-ก.ย. มอบทุนอาหารกลางวัน 60ทุน               36,000.00          109,467.88
  คุณสุเมธ ทรัพย์จอเพชร               1,000.00            110,467.88
15-ก.ย. คุณณัฐพงศ์  ปิยะพันธ์               1,500.00            111,967.88
16-ก.ย. คุณวีรศาสตร์  คงศรีเจริญ               3,000.00            114,967.88
19-ก.ย. สนับสนุนเสื้อซ้อมทีม 7สี                 6,000.00          108,967.88
24-ก.ย. ให้ทุนนายเพชรมงคล สุขวิรัช                 1,200.00          107,767.88
                 107,767.88
รวมเป็นเงิน          150,967.88             43,200.00
ยอดเงินคงเหลือ          107,767.88
รายรับประจำเดือน             10,425.00


วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/8/2019 ยอดเงินสดยกมา          148,829.88            148,829.88
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล               3,000.00            151,829.88
4-ส.ค. คุณเอนก  นิลพนาพรรณ               2,000.00            153,829.88
  คุณนเรศ  พูลศรี                  505.00            154,334.88
6-ส.ค. คุณสุธีร์  ทองดุน                  500.00            154,834.88
8-ส.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคากลุ่มปฏิวัติ 18                  500.00            155,334.88
14-ส.ค. มอบทุนอาหารกลางวัน 51 ทุน               30,600.00          124,734.88
  ครุกนิษฐา  อู่ทอง               1,500.00            126,234.88
  คุณวีรศาสตร์  คงศรีเจริญ               3,000.00            129,234.88
16-ส.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 90               1,990.00            131,224.88
  ค่าข้าวมันไก่เลี้ยงนักเรียน               12,000.00          119,224.88
19-ส.ค. มอบเงินสนับสนุนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                 5,000.00          114,224.88
22-ส.ค. คุณสุขุม  ไชยกุล             12,000.00            126,224.88
  คุณอนุรักษ์  ธรรมจินดา               1,000.00            127,224.88
  คุณสุวิชา  ภิญญภาพ               1,000.00            128,224.88
  นักเรียนเก่ารุ่น84                  500.00            128,724.88
  คุณนุกูล  ชื่นวาริน               1,000.00            129,724.88
  คุณภิญโญ  โกสีหเดช               1,000.00            130,724.88
23-ส.ค. นักเรียนเก่ารุ่น79                  800.00            131,524.88
  นักเรียนเก่าปทุมคงคากลุ่มปฏิวัติ 18               2,018.00            133,542.88
25-ส.ค. คุณอภิจัย  จิยางกุล               3,000.00            136,542.88
  ครูกนิษฐา  อู่ทอง               1,000.00            137,542.88
  คุณนิวัฒน์ชัย  สมจิตร                  500.00            138,042.88
  คุณนันทพันธ์  สัจธรรมวดี               1,000.00            139,042.88
28-ส.ค. ด.ช.กรวิชญ์  ทาทอง               1,000.00            140,042.88
29-ส.ค. นักเรียนเก่า วรโกเมศ ปลาย                  500.00            140,542.88
                 140,542.88
รวมเป็นเงิน          188,142.88             47,600.00  
ยอดเงินคงเหลือ          140,542.88
รายรับประจำเดือน             39,313.00วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/7/2019 ยอดเงินสดยกมา          177,329.88            177,329.88
  คุณคำนึง  พูนประพันธ์               2,000.00            179,329.88
2-ก.ค. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล               3,000.00            182,329.88
6-ก.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคากลุ่มปฏิวัติ 18                  500.00            182,829.88
7-ก.ค. มอบเงินให้นักฟุตซอล 16ปี                 5,000.00          177,829.88
7-ม.ค. มอบเงินนักเรียนกลุ่มประกวดมารยาทไทย                 5,000.00          172,829.88
10-ก.ค. คุณวีรศาสตร์  คงศรีเจริญ               3,000.00            175,829.88
16-ก.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 88               5,000.00            180,829.88
19-ก.ค. มอบเงินสนับสนุนกลุ่มสาระภาษาไทย                 5,000.00          175,829.88
  มอบทุนอาหารกลางวัน 50 ทุน               30,000.00          145,829.88
23-ก.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคา 89 ไม่ออกนาม               3,000.00            148,829.88
                 148,829.88
                 148,829.88
รวมเป็นเงิน          193,829.88             45,000.00
ยอดเงินคงเหลือ          148,829.88
รายรับประจำเดือน             16,500.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/6/2019 ยอดเงินสดยกมา 217,124.88   217,124.88
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล               3,000.00            220,124.88
5-มิ.ย. คุณนเรศ  พูลศรี                  505.00            220,629.88
6-มิ.ย. นักเรียนเก่าปทุมคงคา 84                  500.00            221,129.88
  นักเรียนเก่าปทุมคงคากลุ่มปฏิวัติ 18                  500.00            221,629.88
8-มิ.ย. นักเรียนเก่าปทุมคงคา                   100.00            221,729.88
  ค่าตู้โชว์หน้าห้องประชาสัมพันธ์               20,000.00          201,729.88
12-มิ.ย. คุณวีรศาสตร์  คงศรีเจริญ               3,000.00            204,729.88
14-มิ.ย. มอบทุนอาหารกลางวัน 49 ทุน               29,400.00          175,329.88
17-มิ.ย. คุณณัฐพล  ณรงค์สิทธิ์นุกูล                  500.00            175,829.88
23-มิ.ย. พี่เชาว์  บ่างสมบูรณ์                  500.00            176,329.88
28-มิ.ย. คุณอนุชาติ  สุดใจ               1,000.00            177,329.88
                 177,329.88
รวมเป็นเงิน          226,729.88             49,400.00
ยอดเงินคงเหลือ          177,329.88
รายรับประจำเดือน               9,605.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/5/2019 ยอดเงินสดยกมา                  152,519.88                    152,519.88
  สนับสนุนทีมฟุตซอล                         3,000.00                  149,519.88
  คุณคณิต  บุษบง                       2,000.00                    151,519.88
3-พ.ค. คุณสุขุม  ไชยกุล                    50,000.00                    201,519.88
  คุณอาทิตย์  ธูปขุนทด                          500.00                    202,019.88
4-พ.ค. คุณทรงเกียรติ  โลหะพูนตระกูล                          500.00                    202,519.88
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา ปฏิวัติ 18                          500.00                    203,019.88
6-พ.ค. คุณนเรศ พูลศรี                          505.00                    203,524.88
12-พ.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    206,524.88
21-พ.ค. คุณทวี  อึ้งศุภโชค                       4,000.00                    210,524.88
23-พ.ค. คุณสิริพร กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    213,524.88
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 98                       1,600.00                    215,124.88
25-พ.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 90                        2,000.00                    217,124.88
                         217,124.88
                         217,124.88
รวมเป็นเงิน                  220,124.88                       3,000.00
ยอดเงินคงเหลือ                  217,124.88
รายรับประจำเดือน                    67,605.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/4/2019 ยอดเงินสดยกมา                  143,642.13                    143,642.13
2-เม.ย. อนุเคราะห์ค่าเทอมนายเกรียงไกร  จิตรประเสริฐ                         4,600.00                  139,042.13
4-เม.ย. ไม่ทราบผู้โอน                            20.00                    139,062.13
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา ปฏิวัติ 18                          500.00                    139,562.13
  สนับสนุนค่าเรียนโขนที่มูลนิธิคึกฤทธิ์                         2,500.00                  137,062.13
  คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    137,567.13
5-เม.ย. หลวงพี่ป๊อก วัดมหาบุศย์                          400.00                    137,967.13
9-เม.ย. คุณประโยชน์  เลี้ยงเจริญ                          500.00                    138,467.13
11-เม.ย. คุณอรรถพันธ์  มโนไพบูลย์                       3,000.00                    141,467.13
  คุณธนาวัฒน์  วารีสมานคุณ                       1,000.00                    142,467.13
12-เม.ย. คุณอุเทน  วิภาณุรัตน์                       5,000.00                    147,467.13
17-เม.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    150,467.13
18-เม.ย. พี่สันติ  สิงห์สินธิ์                       1,852.75                    152,319.88
28-เม.ย. คุณปทุม  คงคากรวัชร์                          200.00                    152,519.88
                         152,519.88
                         152,519.88
รวมเป็นเงิน                  159,619.88                       7,100.00
ยอดเงินคงเหลือ                  152,519.88
รายรับประจำเดือน                    15,977.75

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/3/2019 ยอดเงินสดยกมา                  132,765.43                    132,765.43
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    135,765.43
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา ปฏิวัติ 18                          500.00                    136,265.43
2-มี.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    136,770.43
6-มี.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    139,770.43
19-มี.ค. พี่สันติ  สิงห์สินธิ์                       3,757.70                    143,528.13
21-มี.ค. สนับสนุนค่าอาหารว่างทีมฟุตซอล                         3,000.00                  140,528.13
  คุณวริศรา  ทาทอง                          500.00                    141,028.13
  สนับสนุนวงดนตรีไทย                         3,000.00                  138,028.13
31-มี.ค. นักเรียนเก่ารุ่น 95                          614.00                    138,642.13
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    141,642.13
  คุณซิ่ง-บิ๊ก กลุ่มปฏิวัติ 18                       2,000.00                    143,642.13
                         143,642.13
รวมเป็นเงิน                  149,642.13                       6,000.00
ยอดเงินคงเหลือ                  143,642.13
รายรับประจำเดือน                    16,876.70

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/2/2019 ยอดเงินสดยกมา                  168,610.43                    168,610.43
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา ปฏิวัติ 18                          500.00                    169,110.43
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    172,110.43
5-ก.พ. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    175,110.43
7-ก.พ. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    175,615.43
15-ก.พ. แจกทุนอาหารกลางวัน 57 ทุน                      34,200.00                  141,415.43
  ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 1 ทุน                         1,250.00                  140,165.43
  ทุนเรียนดีมัธยมต้น 2 ทุน                         1,800.00                  138,365.43
  ทุนสนับสนุนดนตรีไทย 5 ทุน                         3,000.00                  135,365.43
19-ก.พ. คุณสาโรจน์  ปิยะศิริยานนท์                       1,000.00                    136,365.43
25-ก.พ. พวงหรีดงานนายกมลฉัตร  แสงอรุณ                         1,500.00                  134,865.43
26-ก.พ. รางวัลนักกีฬาฟุตซอล                         2,100.00                  132,765.43
                         132,765.43
รวมเป็นเงิน                  176,615.43                    43,850.00
ยอดเงินคงเหลือ                  132,765.43
รายรับประจำเดือน                       8,005.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/1/2019 ยอดเงินสดยกมา                  149,252.43                    149,252.43
  คุณณัฐพงศ์  บุตรดาพันธ์                          500.00                    149,752.43
8-ม.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    150,257.43
9-ม.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    153,257.43
  เงินแบ่งจากเงินช่วยน้องที่ถูกฟัน                    47,403.00                    200,660.43
17-ม.ค. แจกทุนอาหารกลางวัน 60 ทุน                      36,000.00                  164,660.43
  ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 1 ทุน                         1,250.00                  163,410.43
  ทุนเรียนดีมัธยมต้น 2 ทุน                         1,800.00                  161,610.43
28-ม.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคา 82 ไม่ออกนาม                       7,000.00                    168,610.43
                         168,610.43
                         168,610.43
รวมเป็นเงิน                  207,660.43                    39,050.00
ยอดเงินคงเหลือ                  168,610.43
รายรับประจำเดือน                    58,408.00

 

ปี พ.ศ. 2561

เดือนธันวาคม

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/12/2018 ยอดเงินสดยกมา                  166,269.68                    166,269.68
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    169,269.68
  คุณอาทิตย์ ธูปขุนทด                          500.00                    169,769.68
3-ธ.ค. คุณทวี  อึ้งศุภโชค                       4,000.00                    173,769.68
5-ธ.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    176,769.68
  คุณเอนก  นิลพนาพรรณ                       2,800.00                    179,569.68
6-ธ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    180,074.68
  คุณธนาวัฒน์  วารีสมานคุณ                       1,000.00                    181,074.68
8-ธ.ค. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18                          500.00                    181,574.68
14-ธ.ค. แจกทุนอาหารกลางวัน 56 ทุน                      33,600.00                  147,974.68
  ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 1 ทุน                         1,250.00                  146,724.68
  ทุนเรียนดีมัธยมต้น 2 ทุน                         1,800.00                  144,924.68
17-ธ.ค. คุณพงษ์ผจญ พิสิษฐบรรณกร                       1,000.00                    145,924.68
19-ธ.ค. คุณจัตวา   เตชะโกสิต                       2,000.00                    147,924.68
  ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                       2,000.00                    149,924.68
  คุณอภิจัย  จิยางกุล                       1,000.00                    150,924.68
  คุณอนุศักดิ์  ล้ำเลิศ                       1,000.00                    151,924.68
  คุณณัฐพงศ์  ปิยะพันธ์                       1,000.00                    152,924.68
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา 88                       1,000.00                    153,924.68
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา 90                       1,000.00                    154,924.68
20-ธ.ค. ไม่ทราบผู้บริจาค                          500.00                    155,424.68
  ดร.วิสูตร  โพธิ์เงิน                       2,000.00                    157,424.68
  นักเรียนเก่ารุ่น 69                       9,000.00                    166,424.68
  นักเรียนเก่า ไม่ประสงค์ออกนาม                    30,000.00                    196,424.68
21-ธ.ค. สนับสนุนนักเรียนการศึกษาพิเศษ                      20,000.00                  176,424.68
  สนับสนุนนักเรียนชนะการแข่งขันหัตถกรรม                      34,500.00                  141,924.68
  นักเรียนเก่ารุ่น 69                          272.75                    142,197.43
30-ธ.ค. คุณประโยชน์  เลี้ยงเจริญ                          555.00                    142,752.43
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    145,752.43
  นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18                          500.00                    146,252.43
  นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 89 ไม่ออกนาม                       3,000.00                    149,252.43
                         149,252.43
รวมเป็นเงิน                  240,402.43                    91,150.00
ยอดเงินคงเหลือ                  149,252.43
รายรับประจำเดือน                    74,132.75 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


  

 

 

 
 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com