หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน 

หลวงพ่อบัวบาน

คุณสุขุม ไชยกุล
ประธานกองทุนฯ

พลโทชัยชนะ นาคเกิด
อดีตประธานคนแรก

เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชต
เสื้อราคาตัวละ 250 บาทรายได้เพื่อกองทุนพี่ดูแลน้อง
โบว์ลิ่งกลิ้งนี้เพื่อน้อง
พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็งสร้างแหล่งฯ
รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2554

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2555

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2556

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2557

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2558

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2559

ปี พ.ศ. 2560

รายรับ-รายจ่ายเดือนพฤษภาคม 2560

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-พ.ค. ยอดเงินสดยกมา               432,614.39                 432,614.39
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                    3,000.00                 435,614.39
  คุณชาญชัย  บุญพิพัฒน์                    1,000.00                 436,614.39
  คุณชัยวัฒน์  ดำรงพงศาวัฒน์                    2,000.00                 438,614.39
3-พ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                       505.00                 439,119.39
5-พ.ค. คุณสุรัตน์  สุดาจันทร์                       509.00                 439,628.39
7-พ.ค. คุณอรรถพันธ์ มโนไพบูลย์                    3,000.00                 442,628.39
9-พ.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต                    2,000.00                 444,628.39
23-พ.ค. คุณบุรินทร์  อินทรัมพรรย์                    4,000.00                 448,628.39
24-พ.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                    3,000.00                 451,628.39
25-พ.ค. คุณจรินทร์  จารุศักดิ์มนตรี                       500.00                 452,128.39
  คุณทวี  อึ้งสุภาโชค                    4,000.00                 456,128.39
รวมเป็นเงิน               456,128.39                                -  
ยอดเงินคงเหลือ               456,128.39
รายรับประจำเดือน                  23,514.00

 

รายรับ-รายจ่ายเดือนเมษายน 2560

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-เม.ย. ยอดเงินสดยกมา               416,909.39                 416,909.39
2-เม.ย. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                    3,000.00                 419,909.39
3-เม.ย. คุณชัยวัฒน์  ดำรงพงศาวัฒน์                    2,000.00                 421,909.39
6-เม.ย. คุณนเรศ  พูลศรี                       505.00                 422,414.39
15-เม.ย. คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข                    4,000.00                 426,414.39
24-เม.ย. คุณอุบล  เตชะโกสิต                    2,000.00                 428,414.39
26-เม.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                    3,000.00                 431,414.39
28-เม.ย. คุณปทุม  คงคากรวัชร์                       200.00                 431,614.39
  คุณสาโรจน์  ปิยะศิริยานนท์                    1,000.00                 432,614.39
         
รวมเป็นเงิน               432,614.39                                -  
ยอดเงินคงเหลือ               432,614.39
รายรับประจำเดือน                  15,705.00


รายรับ-รายจ่ายเดือนมีนาคม 2560

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-มี.ค. ยอดเงินสดยกมา               408,824.39                 408,824.39
  คุณทรงเกียรติ  โลหะพูนตระกูล                       580.00                 409,404.39
  คุณชัยวัฒน์  ดำรงพงศาวัฒน์                    2,000.00                 411,404.39
2-มี.ค. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                    3,000.00                 414,404.39
  คุณสมชาย  มะโนแจ่ม                    1,000.00                 415,404.39
  คุณอุบล  เตชะโกสิต                    5,000.00                 420,404.39
8-มี.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                       505.00                 420,909.39
28-มี.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                    3,000.00                 423,909.39
30-มี.ค. อนุเคราะห์ค่าบำรุงการศึกษา                      7,000.00               416,909.39
รวมเป็นเงิน               423,909.39                    7,000.00
ยอดเงินคงเหลือ               416,909.39
รายรับประจำเดือน                  15,085.00

รายรับ-รายจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2560

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.พ. ยอดเงินสดยกมา               466,269.39                 466,269.39
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                    3,000.00                 469,269.39
10-ก.พ. คุณนเรศ  พูลศรี                       505.00                 469,774.39
14-ก.พ. คุณอุบล  เตชะโกสิต                    2,000.00                 471,774.39
15-ก.พ. คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข                    4,000.00                 475,774.39
17-ก.พ. ครูกนกภรณ์  ศรีวิเชียร                    2,000.00                 477,774.39
  มอบทุนอาหารกลางวัน 95 ทุน                    57,000.00               420,774.39
  ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน                      5,000.00               415,774.39
  ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 3 ทุน                      3,750.00               412,024.39
  ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน                         700.00               411,324.39
  ทุนพี่สมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ 3 ทุน                      4,500.00               406,824.39
  รางวัลนักเรียนทำงานธนาคารโรงเรียน                      2,000.00               404,824.39
18-ก.พ. คุณนุกูล  ชื่นวาริน                    1,000.00                 405,824.39
24-ก.พ. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                    3,000.00                 408,824.39
รวมเป็นเงิน               481,774.39                  72,950.00
ยอดเงินคงเหลือ               408,824.39
รายรับประจำเดือน                  15,505.00


รายรับ-รายจ่ายเดือนมกราคม 2560

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ม.ค. ยอดเงินสดยกมา               526,514.39                 526,514.39
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                    3,000.00                 529,514.39
2-ม.ค. คุณสมเกียรติ  ภูพานทอง                    1,000.00                 530,514.39
4-ม.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต                    2,000.00                 532,514.39
6-ม.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                       505.00                 533,019.39
8-ม.ค. คุณปทุม  คงคากรวัชร์                       400.00                 533,419.39
11-ม.ค. คุณสาโรจน์  ปิยะศิริยานนท์                    1,000.00                 534,419.39
18-ม.ค. คุณชัยวัฒน์  ดำรงพงศาวัฒน์                    2,000.00                 536,419.39
  คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                    3,000.00                 539,419.39
20-ม.ค. สนับสนุนงานคัดตัวนักฟุตซอล                      5,000.00               534,419.39
  มอบทุนอาหารกลางวัน 97 ทุน                    58,200.00               476,219.39
  ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน                      5,000.00               471,219.39
  ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 3 ทุน                      3,750.00               467,469.39
  ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน                         700.00               466,769.39
  ทุนพี่สมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ 3 ทุน                      4,500.00               462,269.39
26-ม.ค. คุณภิญโญ  โกสีหเดช                       500.00                 462,769.39
28-ม.ค. นักเรียนเก่ารุ่น82                    5,000.00                 467,769.39
31-ม.ค. เงินซื้อดอกไม้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์                      1,500.00               466,269.39
         
รวมเป็นเงิน               544,919.39                  78,650.00
ยอดเงินคงเหลือ               466,269.39
รายรับประจำเดือน                  18,405.00

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com