รายรับรายจ่าย
หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน 

หลวงพ่อบัวบาน

คุณสุขุม ไชยกุล
ประธานกองทุนฯ

พลโทชัยชนะ นาคเกิด
อดีตประธานคนแรก

เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชต
 
 
 
โบว์ลิ่งกลิ้งนี้เพื่อน้อง
พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็งสร้างแหล่งฯ
รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2554

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2555

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2556

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2557

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2558

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2559

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2560

ปี พ.ศ. 2561
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1/7/2018 ยอดเงินสดยกมา  268,829.12   268,829.12 
คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   271,829.12 
ดอกเบี้ย  677.51   272,506.63 
2-ก.ค. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18  500.00   273,006.63 
6-ก.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต  2,000.00   275,006.63 
7-ก.ค. สนับสนุนปรับปรุงหอพักนักกีฬา  5,000.00   270,006.63 
9-ก.ค. คุณนเรศ  พูลศรี  505.00   270,511.63 
11-ก.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ  3,000.00   273,511.63 
13-ก.ค. ทุนอาหารกลางวัน 66 ทุน  39,600.00   233,911.63 
ทุนเรียนดี ม.ปลาย 1 ทุน  1,250.00   232,661.63 
ทุนเรียนดี ม.ต้น 2 ทุน  1,800.00   230,861.63 
 230,861.63 
 230,861.63 
รวมเป็นเงิน  278,511.63   47,650.00 
ยอดเงินคงเหลือ  230,861.63 
รายรับประจำเดือน  9,682.51 

รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1/6/2018 ยอดเงินสดยกมา  299,874.12   299,874.12 
ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน  500.00   300,374.12 
คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   303,374.12 
5-มิ.ย. คุณอุบล  เตชะโกสิต  2,000.00   305,374.12 
6-มิ.ย. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18  500.00   305,874.12 
7-มิ.ย. คุณนเรศ  พูลศรี  505.00   306,379.12 
9-มิ.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ  3,000.00   309,379.12 
คุณวิจิต  วงศ์บรรเจิดแสง  3,900.00   313,279.12 
15-มิ.ย. ทุนอาหารกลางวัน 66 ทุน  39,600.00   273,679.12 
ทุนเรียนดี ม.ปลาย 1 ทุน  1,250.00   272,429.12 
ทุนเรียนดี ม.ต้น 2 ทุน  1,800.00   270,629.12 
20-มิ.ย. สนับสนุนทีมฟุตซอล  2,000.00   268,629.12 
24-มิ.ย. คุณปทุม  คงคากรวัชร์  200.00   268,829.12 
 268,829.12 
 268,829.12 
รวมเป็นเงิน  313,479.12   44,650.00 
ยอดเงินคงเหลือ  268,829.12 
รายรับประจำเดือน  13,605.00 

 

รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1/5/2018 ยอดเงินสดยกมา  279,169.12   279,169.12 
2-พ.ค. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   282,169.12 
3-พ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี  505.00   282,674.12 
4-พ.ค. คุณสุขุม  ไชยกุล  3,000.00   285,674.12 
6-พ.ค. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18  500.00   286,174.12 
8-พ.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต  2,000.00   288,174.12 
11-พ.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ  3,000.00   291,174.12 
23-พ.ค. คุณทวี  อึ้งศุภโชค  4,000.00   295,174.12 
24-พ.ค. คุณปทุม  คงคากรวัชร์  200.00   295,374.12 
27-พ.ค. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล  4,000.00   299,374.12 
30-พ.ค. คุณวีรพล  ทองเจริญชัยกิจ  500.00   299,874.12 
 299,874.12 
 299,874.12 
รวมเป็นเงิน  299,874.12   -   
ยอดเงินคงเหลือ  299,874.12 
รายรับประจำเดือน  20,705.00 

 

รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1/4/2018 ยอดเงินสดยกมา  276,464.12   276,464.12 
ครูดวงใจ เลิศชัยวรกุล  1,500.00   277,964.12 
คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   280,964.12 
ช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้วรรณโณทัย  6,000.00   274,964.12 
5-เม.ย. คุณนเรศ พูลศรี  505.00   275,469.12 
7-เม.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ  3,000.00   278,469.12 
9-เม.ย. นักเรียนเก่าทำป้ายหลังเวที  500.00   278,969.12 
21-เม.ย. คุณปทุม คงคากรวัชร์  200.00   279,169.12 
 279,169.12 
 279,169.12 
รวมเป็นเงิน  285,169.12   6,000.00 
ยอดเงินคงเหลือ  279,169.12 
รายรับประจำเดือน  8,705.00 

 

รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1/3/2018 ยอดเงินสดยกมา  226,603.32   226,603.32 
คุณสิริพร กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   229,603.32 
2-มี.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต  3,000.00   232,603.32 
3-มี.ค. คุณนเรศ  พูลศรี  505.00   233,108.32 
6-มี.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ  3,000.00   236,108.32 
8-มี.ค. คุณสาโรจน์  ปิยะศิริยานนท์  1,000.00   237,108.32 
19-มี.ค. คุณเอนก  นิลพณาพรรณ  655.80   237,764.12 
21-มี.ค. คุณสาโรจน์  ปิยะศิริยานนท์  500.00   238,264.12 
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 76 ไม่ออกนาม   1,000.00   239,264.12 
23-มี.ค. คุณสันติ  สิงห์สินธุ์  10,000.00   249,264.12 
25-มี.ค. คุณธัญลักษณ์  เตชะโกสิต  2,000.00   251,264.12 
26-มี.ค. คุณปทุม  คงคากรวัชร์  200.00   251,464.12 
28-มี.ค. คุณคชาชาญ  ธรรมสาสน์  10,000.00   261,464.12 
29-มี.ค. นักเรียนเก่าจากโครงการบูรณะหลวงพ่อคง  15,000.00   276,464.12 
 276,464.12 
รวมเป็นเงิน  276,464.12   -   
ยอดเงินคงเหลือ  276,464.12 
รายรับประจำเดือน  49,860.80 

 

รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1/2/2018 ยอดเงินสดยกมา  293,623.32   293,623.32 
คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   296,623.32 
2-ก.พ. คุณนพพันธ์ ไชยสงค์  500.00   297,123.32 
3-ก.พ. คุณอุบล  เตชะโกสิต  2,000.00   299,123.32 
5-ก.พ. คุณนเรศ  พูลศรี  505.00   299,628.32 
7-ก.พ. คุณวิจิต วงศ์บรรเจิดแสง  4,800.00   304,428.32 
ทุนอาหารกลางวัน 112 ทุน  67,200.00   237,228.32 
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 5 ทุน   6,250.00   230,978.32 
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน  875.00   230,103.32 
ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน  1,000.00   229,103.32 
ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน  2,500.00   226,603.32 
 226,603.32 
 226,603.32 
รวมเป็นเงิน  304,428.32   77,825.00 
ยอดเงินคงเหลือ  226,603.32 
รายรับประจำเดือน  10,805.00 

 

รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2561

วดป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
1/1/2018 ยอดเงินสดยกมา  294,433.32   294,433.32 
คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล  3,000.00   297,433.32 
3-ม.ค. คุณเกรียงไกร  เตชะโกสิต  1,400.00   298,833.32 
คุณนเรศ  พูลศรี  505.00   299,338.32 
6-ม.ค. คุณธนาวัฒน์  วารีสมานคุณ  51,110.00   350,448.32 
10-ม.ค. ทุนอาหารกลางวัน 97 ทุน  58,200.00   292,248.32 
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 5 ทุน   6,250.00   285,998.32 
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน  875.00   285,123.32 
ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน  1,000.00   284,123.32 
ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน  2,500.00   281,623.32 
20-ม.ค. คุณสุรจิตต์  แซ่หลิม  2,000.00   283,623.32 
23-ม.ค. ครูกนิษฐา  อู่ทอง  1,000.00   284,623.32 
24-ม.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ  3,000.00   287,623.32 
25-ม.ค. คุณสาโรจน์  ปิยะศิริยานนท์  1,000.00   288,623.32 
28-ม.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคา 82  5,000.00   293,623.32 
 293,623.32 
รวมเป็นเงิน  362,448.32   68,825.00 
ยอดเงินคงเหลือ  293,623.32 
รายรับประจำเดือน  68,015.00   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com