หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
manu
รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2554

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2555

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2556

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2557

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2558

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ.2559

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ. 2560

รายรับ-รายจ่ายกองทุนพี่ดูแลน้อง ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2561
เดือนพฤศจิกายน

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/11/2018 ยอดเงินสดยกมา                  238,676.63                    238,676.63
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    241,676.63
2-พ.ย. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18                       1,000.00                    242,676.63
4-พ.ย. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    243,181.63
5-พ.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    246,181.63
  ซื้อคอมพิวเตอร์ห้องแนะแนว 2 เครื่อง                      30,180.00                  216,001.63
6-พ.ย. มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้                         5,000.00                  211,001.63
10-พ.ย. จ่ายค่าซ่อมเครื่องวงโยธวาทิค                      10,500.00                  200,501.63
16-พ.ย. แจกทุนอาหารกลางวัน 55 ทุน                      33,000.00                  167,501.63
  ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 1 ทุน                         1,250.00                  166,251.63
  ทุนเรียนดีมัธยมต้น 2 ทุน                         1,800.00                  164,451.63
  ซื้อของว่างให้นักเรียนซ้อมเชียร์ลีด                            900.00                  163,551.63
                         163,551.63
รวมเป็นเงิน                  246,181.63                    82,630.00
ยอดเงินคงเหลือ                  163,551.63
รายรับประจำเดือน                       7,505.00


เดือนตุลาคม

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/10/2018 ยอดเงินสดยกมา                  176,771.63                    176,771.63
  คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข                       2,000.00                    178,771.63
3-ต.ค. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18                          500.00                    179,271.63
5-ต.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    179,776.63
  คุณสาโรจน์ ปิยะศิริยานนท์                       1,000.00                    180,776.63
10-ต.ค. คุณรัชต  ไตรมาลัย คุณธนาวัฒน์  วารีสมานคุณ                  120,000.00                    300,776.63
23-ต.ค. คุณโกเมศ  อุ่นรัตน์                       2,000.00                    302,776.63
29-ต.ค. มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้                         5,000.00                  297,776.63
  จ่ายค่าซ่อมเครื่องวงโยธวาทิค                      59,100.00                  238,676.63
                         238,676.63
                         238,676.63
                         238,676.63
รวมเป็นเงิน                  302,776.63                    64,100.00  
ยอดเงินคงเหลือ                  238,676.63
รายรับประจำเดือน                  126,005.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/9/2018 ยอดเงินสดยกมา                  203,716.63                    203,716.63
2-ก.ย. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    206,716.63
4-ก.ย. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18                          500.00                    207,216.63
  คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    207,721.63
11-ก.ย. คุณสุรินทร์  สุธิราธิกุล                       1,000.00                    208,721.63
16-ก.ย. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อฟุตซอล                      10,000.00                  198,721.63
  แจกทุนอาหารกลางวัน 54 ทุน                      32,400.00                  166,321.63
  ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 1 ทุน                         1,250.00                  165,071.63
  ทุนเรียนดีมัธยมต้น 2 ทุน                         1,800.00                  163,271.63
17-ก.ย. ป.ค.10323                       1,000.00                    164,271.63
  คุณวิฐรา คุณธัชพิสิฐ บุคคละ                       2,000.00                    166,271.63
20-ก.ย. คุณธนาวัฒน์  วารีสมานคุณ                       1,000.00                    167,271.63
  คุณมานิจ  มณีวงษ์                       1,000.00                    168,271.63
21-ก.ย. คุณวีรศักดิ์  พรมณี                       1,000.00                    169,271.63
30-ก.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    172,271.63
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    175,271.63
  คุณอรรถพันธ์  มโนไพบูลย์                       1,000.00                    176,271.63
  คุณอาทิตย์ ธูปขุนทด                          500.00                    176,771.63
                         176,771.63
รวมเป็นเงิน                  222,221.63                    45,450.00
ยอดเงินคงเหลือ                  176,771.63
รายรับประจำเดือน                    18,505.00วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/8/2018 ยอดเงินสดยกมา                  244,561.63                    244,561.63
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    247,561.63
3-ส.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต                       2,000.00                    249,561.63
4-ส.ค. คุณชนธัญ จิรธนโชติ                       1,000.00                    250,561.63
5-ส.ค. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18                          500.00                    251,061.63
7-ส.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    251,566.63
15-ส.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    254,566.63
  คุณสาธิต บัวเทศ                       1,000.00                    255,566.63
16-ส.ค. ค่าอาหรจัดเลี้ยงน้องวันสถาปนาปทุมคงคา                      10,000.00                  245,566.63
17-ส.ค. ทุนอาหารกลางวัน 70 ทุน                      42,000.00                  203,566.63
  ทุนเรียนดี ม.ปลาย 1 ทุน                         1,250.00                  202,316.63
  ทุนเรียนดี ม.ต้น 2 ทุน                         1,800.00                  200,516.63
18-ส.ค. นายแพทย์สุรศักดิ์  อำมาตย์โยธิน                       5,000.00                    205,516.63
25-ส.ค. ทีมสยามซูริค สวิสแลนท์                       3,000.00                    208,516.63
29-ส.ค. ช่วยค่ารักษาพยาบาลนายสุรยศ ทองแท้                         5,000.00                  203,516.63
  คุณปทุม  คงคากรวัชร์                          200.00                    203,716.63
                         203,716.63
รวมเป็นเงิน                  263,766.63                    60,050.00
ยอดเงินคงเหลือ                  203,716.63
รายรับประจำเดือน                    19,205.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/7/2018 ยอดเงินสดยกมา                  268,829.12                    268,829.12
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    271,829.12
  ดอกเบี้ย                          677.51                    272,506.63
2-ก.ค. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18                          500.00                    273,006.63
6-ก.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต                       2,000.00                    275,006.63
7-ก.ค. สนับสนุนปรับปรุงหอพักนักกีฬา                         5,000.00                  270,006.63
9-ก.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    270,511.63
11-ก.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    273,511.63
13-ก.ค. ทุนอาหารกลางวัน 66 ทุน                      39,600.00                  233,911.63
  ทุนเรียนดี ม.ปลาย 1 ทุน                         1,250.00                  232,661.63
  ทุนเรียนดี ม.ต้น 2 ทุน                         1,800.00                  230,861.63
21-ก.ค. นักเรียนเก่าไม่ประสงค์ออกนาม                    10,000.00                    240,861.63
22-ก.ค. คุณวีกิจ  ขยันกิจ                       2,000.00                    242,861.63
24-ก.ค. คุณประโยชน์  เลี้ยงเจริญ                       1,500.00                    244,361.63
  คุณปทุม  คงคากรวัชร์                          200.00                    244,561.63
                         244,561.63
รวมเป็นเงิน                  292,211.63                    47,650.00
ยอดเงินคงเหลือ                  244,561.63
รายรับประจำเดือน                    23,382.51

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/6/2018 ยอดเงินสดยกมา                  299,874.12                    299,874.12
  ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน                          500.00                    300,374.12
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    303,374.12
5-มิ.ย. คุณอุบล  เตชะโกสิต                       2,000.00                    305,374.12
6-มิ.ย. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18                          500.00                    305,874.12
7-มิ.ย. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    306,379.12
9-มิ.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    309,379.12
  คุณวิจิต  วงศ์บรรเจิดแสง                       3,900.00                    313,279.12
15-มิ.ย. ทุนอาหารกลางวัน 66 ทุน                      39,600.00                  273,679.12
  ทุนเรียนดี ม.ปลาย 1 ทุน                         1,250.00                  272,429.12
  ทุนเรียนดี ม.ต้น 2 ทุน                         1,800.00                  270,629.12
20-มิ.ย. สนับสนุนทีมฟุตซอล                         2,000.00                  268,629.12
24-มิ.ย. คุณปทุม  คงคากรวัชร์                          200.00                    268,829.12
                         268,829.12
                         268,829.12
รวมเป็นเงิน                  313,479.12                    44,650.00  
ยอดเงินคงเหลือ                  268,829.12
รายรับประจำเดือน                    13,605.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/5/2018 ยอดเงินสดยกมา                  279,169.12                    279,169.12
2-พ.ค. คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    282,169.12
3-พ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    282,674.12
4-พ.ค. คุณสุขุม  ไชยกุล                       3,000.00                    285,674.12
6-พ.ค. นักเรียนเก่ากลุ่ม ปฏิวัติ 18                          500.00                    286,174.12
8-พ.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต                       2,000.00                    288,174.12
11-พ.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    291,174.12
23-พ.ค. คุณทวี  อึ้งศุภโชค                       4,000.00                    295,174.12
24-พ.ค. คุณปทุม  คงคากรวัชร์                          200.00                    295,374.12
27-พ.ค. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                       4,000.00                    299,374.12
30-พ.ค. คุณวีรพล  ทองเจริญชัยกิจ                          500.00                    299,874.12
                         299,874.12
                         299,874.12
รวมเป็นเงิน                  299,874.12                                   -  
ยอดเงินคงเหลือ                  299,874.12
รายรับประจำเดือน                    20,705.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/4/2018 ยอดเงินสดยกมา                  276,464.12                    276,464.12
  ครูดวงใจ เลิศชัยวรกุล                       1,500.00                    277,964.12
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    280,964.12
  ช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้วรรณโณทัย                         6,000.00                  274,964.12
5-เม.ย. คุณนเรศ พูลศรี                          505.00                    275,469.12
7-เม.ย. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    278,469.12
9-เม.ย. นักเรียนเก่าทำป้ายหลังเวที                          500.00                    278,969.12
21-เม.ย. คุณปทุม คงคากรวัชร์                          200.00                    279,169.12
                         279,169.12
                         279,169.12
รวมเป็นเงิน                  285,169.12                       6,000.00
ยอดเงินคงเหลือ                  279,169.12
รายรับประจำเดือน                       8,705.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/3/2018 ยอดเงินสดยกมา                  226,603.32                    226,603.32
  คุณสิริพร กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    229,603.32
2-มี.ค. คุณอุบล  เตชะโกสิต                       3,000.00                    232,603.32
3-มี.ค. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    233,108.32
6-มี.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    236,108.32
8-มี.ค. คุณสาโรจน์  ปิยะศิริยานนท์                       1,000.00                    237,108.32
19-มี.ค. คุณเอนก  นิลพณาพรรณ                          655.80                    237,764.12
21-มี.ค. คุณสาโรจน์  ปิยะศิริยานนท์                          500.00                    238,264.12
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา 76 ไม่ออกนาม                        1,000.00                    239,264.12
23-มี.ค. คุณสันติ  สิงห์สินธุ์                    10,000.00                    249,264.12
25-มี.ค. คุณธัญลักษณ์  เตชะโกสิต                       2,000.00                    251,264.12
26-มี.ค. คุณปทุม  คงคากรวัชร์                          200.00                    251,464.12
28-มี.ค. คุณคชาชาญ  ธรรมสาสน์                    10,000.00                    261,464.12
29-มี.ค. นักเรียนเก่าจากโครงการบูรณะหลวงพ่อคง                    15,000.00                    276,464.12
         
รวมเป็นเงิน                  276,464.12                                   -  
ยอดเงินคงเหลือ                  276,464.12
รายรับประจำเดือน                    49,860.80

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/2/2018 ยอดเงินสดยกมา                  293,623.32                    293,623.32
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    296,623.32
2-ก.พ. คุณนพพันธ์ ไชยสงค์                          500.00                    297,123.32
3-ก.พ. คุณอุบล  เตชะโกสิต                       2,000.00                    299,123.32
5-ก.พ. คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    299,628.32
7-ก.พ. คุณวิจิต วงศ์บรรเจิดแสง                       4,800.00                    304,428.32
  ทุนอาหารกลางวัน 112 ทุน                      67,200.00                  237,228.32
  ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 5 ทุน                          6,250.00                  230,978.32
  ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน                            875.00                  230,103.32
  ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน                         1,000.00                  229,103.32
  ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน                         2,500.00                  226,603.32
                         226,603.32
รวมเป็นเงิน                  304,428.32                    77,825.00
ยอดเงินคงเหลือ                  226,603.32
รายรับประจำเดือน                    10,805.00

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/1/2018 ยอดเงินสดยกมา                  294,433.32                    294,433.32
  คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล                       3,000.00                    297,433.32
3-ม.ค. คุณเกรียงไกร  เตชะโกสิต                       1,400.00                    298,833.32
  คุณนเรศ  พูลศรี                          505.00                    299,338.32
6-ม.ค. คุณธนาวัฒน์  วารีสมานคุณ                    51,110.00                    350,448.32
10-ม.ค. ทุนอาหารกลางวัน 97 ทุน                      58,200.00                  292,248.32
  ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 5 ทุน                          6,250.00                  285,998.32
  ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน                            875.00                  285,123.32
  ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน                         1,000.00                  284,123.32
  ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน                         2,500.00                  281,623.32
20-ม.ค. คุณสุรจิตต์  แซ่หลิม                       2,000.00                    283,623.32
23-ม.ค. ครูกนิษฐา  อู่ทอง                       1,000.00                    284,623.32
24-ม.ค. คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ                       3,000.00                    287,623.32
25-ม.ค. คุณสาโรจน์  ปิยะศิริยานนท์                       1,000.00                    288,623.32
28-ม.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคา 82                       5,000.00                    293,623.32
                         293,623.32
รวมเป็นเงิน                  362,448.32                    68,825.00
ยอดเงินคงเหลือ                  293,623.32
รายรับประจำเดือน                    68,015.00


 

 


 

 


  

 

 

 
 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com