หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

รางวัลเรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ช่วยเหลือซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้
manu
วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
13-มี.ค. กองทุนพี่ดูแลน้อง           5,000.00                  5,000.00
  คุณอุบล  เตชะโกสิต           1,000.00                  6,000.00
14-มี.ค. ส่งมอบครูเสาวลักษณ์  สร้อยโมรา            6,000.00                          -  
  คุณเอนก  นิลพนาพรรณ           3,200.00                  3,200.00
  คุณธัญลักษณ์  เตชะโกสิต           4,000.00                  7,200.00
15-มี.ค. คุณวิจิต  วงศ์บรรเจิดแสง           2,000.00                  9,200.00
  คุณกฤษณ์  วงษ์สมบูรณ์           2,000.00                11,200.00
16-มี.ค. คุณสุรินทร์  สุธิราธิกุล           1,000.00                12,200.00
17-มี.ค. คุณสันติ  สิงห์สินธุ์           3,320.18                15,520.18
  คุณแม่สมจิต  เผื่อนพิภพ           2,000.00                17,520.18
  คุณนิเทศ  เผื่อนพิภพ           4,000.00                21,520.18
18-มี.ค. คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข         20,000.00                41,520.18
21-มี.ค. คุณปริศนา อิ่มหริ่ม              200.00                41,720.18
  คุณคชาชาญ  ธรรมสาส์น           2,000.00                43,720.18
  คุณโกมล  ศรีบางพลีน้อย           5,000.00                48,720.18
22-มี.ค. คุณนันทกร  ไกรฤกษ์           2,000.00                50,720.18
  สมทบ              279.82                51,000.00
  ส่งมอบครูเสาวลักษณ์  สร้อยโมรา          51,000.00                          -  
28-มี.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 88 พิพัฒน์บุษกร(10)           2,000.00                  2,000.00
29-มี.ค. ส่งมอบครูเสาวลักษณ์  สร้อยโมรา            2,000.00                          -  
1-เม.ย. คุณวัลลภา ร่มโพธิ์ภักดิ์           3,000.00                  3,000.00
  แม่ค้าตลาดนัดปากซอยสุขุมวิทซอย1           2,000.00                  5,000.00
2-เม.ย. ส่งมอบครูเสาวลักษณ์  สร้อยโมรา            5,000.00                          -  
  เงินโอนไม่ทราบผู้บริจาค              500.00                     500.00
3-เม.ย. ส่งมอบครูเสาวลักษณ์  สร้อยโมรา               500.00                          -  
4-เม.ย. คุณวิไล  กวางบริจาคค่าอาหารและน้ำปานะ           2,000.00                  2,000.00
7-เม.ย. ส่งมอบครูเสาวลักษณ์  สร้อยโมรา            2,000.00                          -  
                                 -  
รวม         66,500.00        66,500.00
ยอดเงินคงเหลือ                          -  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com