หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน 

หลวงพ่อบัวบาน

คุณสุขุม ไชยกุล
ประธานกองทุนฯ

พลโทชัยชนะ นาคเกิด
อดีตประธานคนแรก

เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชต
เสื้อราคาตัวละ 250 บาทรายได้เพื่อกองทุนพี่ดูแลน้อง
โบว์ลิ่งกลิ้งนี้เพื่อน้อง
พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็งสร้างแหล่งฯ
วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
13-มี.ค. กองทุนพี่ดูแลน้อง           5,000.00                  5,000.00
  คุณอุบล  เตชะโกสิต           1,000.00                  6,000.00
14-มี.ค. ส่งมอบครูเสาวลักษณ์  สร้อยโมรา            6,000.00                          -  
  คุณเอนก  นิลพนาพรรณ           3,200.00                  3,200.00
  คุณธัญลักษณ์  เตชะโกสิต           4,000.00                  7,200.00
15-มี.ค. คุณวิจิต  วงศ์บรรเจิดแสง           2,000.00                  9,200.00
  คุณกฤษณ์  วงษ์สมบูรณ์           2,000.00                11,200.00
16-มี.ค. คุณสุรินทร์  สุธิราธิกุล           1,000.00                12,200.00
17-มี.ค. คุณสันติ  สิงห์สินธุ์           3,320.18                15,520.18
  คุณแม่สมจิต  เผื่อนพิภพ           2,000.00                17,520.18
  คุณนิเทศ  เผื่อนพิภพ           4,000.00                21,520.18
18-มี.ค. คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข         20,000.00                41,520.18
21-มี.ค. คุณปริศนา อิ่มหริ่ม              200.00                41,720.18
  คุณคชาชาญ  ธรรมสาส์น           2,000.00                43,720.18
  คุณโกมล  ศรีบางพลีน้อย           5,000.00                48,720.18
22-มี.ค. คุณนันทกร  ไกรฤกษ์           2,000.00                50,720.18
  สมทบ              279.82                51,000.00
  ส่งมอบครูเสาวลักษณ์  สร้อยโมรา          51,000.00                          -  
28-มี.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 88 พิพัฒน์บุษกร(10)           2,000.00                  2,000.00
29-มี.ค. ส่งมอบครูเสาวลักษณ์  สร้อยโมรา            2,000.00                          -  
1-เม.ย. คุณวัลลภา ร่มโพธิ์ภักดิ์           3,000.00                  3,000.00
  แม่ค้าตลาดนัดปากซอยสุขุมวิทซอย1           2,000.00                  5,000.00
2-เม.ย. ส่งมอบครูเสาวลักษณ์  สร้อยโมรา            5,000.00                          -  
  เงินโอนไม่ทราบผู้บริจาค              500.00                     500.00
3-เม.ย. ส่งมอบครูเสาวลักษณ์  สร้อยโมรา               500.00                          -  
4-เม.ย. คุณวิไล  กวางบริจาคค่าอาหารและน้ำปานะ           2,000.00                  2,000.00
7-เม.ย. ส่งมอบครูเสาวลักษณ์  สร้อยโมรา            2,000.00                          -  
                                 -  
รวม         66,500.00        66,500.00
ยอดเงินคงเหลือ                          -  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com