ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์ นักเรียนเก่าปทุมคงคา  เขียนบทความ "แด่ชาวปทุมคงคา" ไว้ว่า "สำหรับ นักเรียนเก่าที่ห่างเหินจากโรงเรียนไปบ้าง  ก็ขอให้กลับรำลึกถึงความหลังเก่าๆ  ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์เท่าที่จะทำได้ตามมี ตามเกิด อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจของรุ่นน้องๆ"

 

รายรับ-รายจ่าย นักเรียนทุนอาหารกลางวัน ท่านผู้บริจาค คณะกรรมการ กิจกรรมกองทุนพี่ดูแลน้อง ใบสมัครขอรับทุน
           

    เลือดปทุมคงคา

 

         เพื่อนๆนักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น74 เห็นว่าควรมาดูแลน้องๆของพวกเรามากขึ้น  เมื่อปรึกษาเรื่องทุนอาหารกลางวันน้องๆ   พลโทชัยชนะ นาคเกิด ได้ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน โดยให้ทุนคนละ 500 บาทต่อเดือน ปีหนึ่งให้ 8 เดือน ถ้านักเรียนมีผลเรียนไม่ตกจากเกรดที่กำหนดคือ 2.5 และความประพฤติไม่เสื่อมเสียจะได้รับทุนทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ (ยกเว้นเดือนตุลาคมและปิดเทอม) งดให้เพราะไม่ได้มาเรียน และท่านกรุณาบริจาคเป็นการเริ่มต้น 5,000บาท และมีพี่น้องนักเรียนเก่า ครู ผู้ปกครอง ร่วมบริจาค เปิดรับสมัครนักเรียนทุนแล้ว รับสมัครทุกวันที่1-10 ของทุกเดือน และจะมอบทุนประมาณวันที่ 20 ของทุกเดือน

สามารถบริจาคได้ที่ กรรมการทุกท่านหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเอกมัย เลขที่ 063-0-28897-5

 

ทุนอาหารกลางวันพี่ดูแลน้อง

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1.เกรด 2.5 ขึ้น มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในระเบียบวินัยของทางโรงเรียน
2.ฐานะยากจน

ทุนนักเรียนยอดกตัญญู

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1.เกรด 2.5 ขึ้น มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในระเบียบวินัยของทางโรงเรียน
2.ฐานะยากจน เป็นเรี่ยวแรงของพ่อแม่หรือช่วยงานในครอบครัวสม่ำเสมอ
3.มีจุดมุ่งหมายในชีวิตเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
4.มีความเป็นผู้จิตอาสา หรือได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนบ่อยครั้ง

รับทุนปีละ 10,000.00บาท โดยแบ่งรับเป็นรายเดือนๆละ 1,000.00บาทตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงมกราคม ยกเว้นเดือน ตุลาคม เดือนกุมภาพันธ์ จะได้รับ 3,000.00 บาท จนจบการศึกษาจากโรงเรียนปทุมคงคา

ทุนเรียนดี "ทุนลูกพระพุทธมหาชนก"
 

วัตถุประสงค์

ป็นเงินทุนเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย สำหรับนักเรียนปทุมคงคา  ที่มีผลการเรียน ตั้งแต่เกรด 3.90 ขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี มีน้ำใจช่วยเหลือครู เพื่อนนักเรียน และโรงเรียน ให้ทุนปีละ 10,000.00บาท โดยแบ่งรับเป็นรายเดือนๆละ 1,000.00บาทตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงมกราคม ยกเว้นเดือน ตุลาคม เดือนกุมภาพันธ์ จะได้รับ 3,000.00 บาท จนจบการศึกษาจากโรงเรียนปทุมคงคา มีข้อแม้ว่าผลการเรียนห้ามต่ำกว่าเกรด 3.90 และไม่มีปัญหาเรื่องความประพฤติ เพราะจะถูกตัดสิทธิ์รับทุนทันที

วิธีการขอรับทุนกองทุนพี่ดูแลน้อง

1. รับใบสมัครขอรับทุนได้ที่ .............

2. กรอกใบสมัคร และให้ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และผู้ปกครองลงนามรับรอง

3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานผลการเรียนของปีที่ผ่านมา ภายในเดือนพฤษภาคมของปีการศึกษานั้นๆ

4. การตัดสินให้ทุนหรืองดให้ทุนเป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนพี่ดูแลน้องโดยเด็ดขาด

แหล่งที่มาของเงินทุน

รับบริจาคจาก ครูเก่า ครู ผู้ปกครองและนักเรียนเก่าปทุมคงคา หรือผู้มีจิตศรัทธา

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74พบกัน

"เพื่อนกัน 37 ปี"

กองทุนปทุมคงคา 74