หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน 

หลวงพ่อบัวบาน

คุณสุขุม ไชยกุล
ประธานกองทุนฯ

พลโทชัยชนะ นาคเกิด
อดีตประธานคนแรก

เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชต
เสื้อราคาตัวละ 250 บาทรายได้เพื่อกองทุนพี่ดูแลน้อง
โบว์ลิ่งกลิ้งนี้เพื่อน้อง
พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็งสร้างแหล่งฯ

ขอเชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวปทุมคงคา ร่วมบริจาคสร้างอาคาร 4 ชั้น ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 80 เมตร สูง 4ชั้น เพื่อเป็นอาคารหอประชุมบนชั้นสามและสี่ (เจาะทะลุ) ชั้นสองเป็นโรงอหาร ชั้นล่างเป็นห้องเรียน 9 ห้องให้กับโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ท่านที่บริจาคตั้งแต่ 10,000.00บาท ขึ้นไป ทางโรงเรียนจะจารึกชื่อท่านไว้บนป้ายผู้บริจาคติดตั้งหน้าอาคาร และสามารถนำหนังสือขอบคุณไปลดหย่อนภาษีได้ครับ

อ่านต่อ

 

มอบทุนกองทุนพี่ดูแลน้อง ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ทุนอาหารกลางวัน 108 ทุน                    64,800.00 บาท
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 5 ทุน                       6,250.00 บาท
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน                         875.00 บาท
ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน                      5,000.00 บาท

รวมเป็นเงิน 76,925บาท

มอบทุน กองทุนพี่ดูแลน้อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้
มอบทุนอาหารกลางวัน 95 ทุน 57,000.00 บาท
ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน 5,000.00 บาท
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 3 ทุน 3,750.00 บาท
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน 700.00 บาท
ทุนพี่สมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ 3 ทุน 4,500.00 บาท
รางวัลนักเรียนทำงานธนาคารโรงเรียน 2,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 72,950 บาท
มอบทุน กองทุนพี่ดูแลน้องประจำเดือนมกราคมดังนี้
มอบทุนอาหารกลางวัน 97 ทุนเป็นเงิน 58,200.บาท
ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน เป็นเงิน 5,000.บาท
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 3 ทุน เป็นเงิน 3,750.บาท
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน เป็นเงิน 700.บาท
ทุนพี่สมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ 3 ทุน เป็นเงิน 4,500.บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,150.00บาท
กองทุนพี่ดูแลน้อง ประจำเดือนธันวาคม ดังนี้
ทุนพี่สมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ 2 ทุน 3,000.00บาท 
ทุนอาหารกลางวัน 93 ทุน 55,800.00บาท 
ทุนเรียนดี ม.ต้น 1 ทุน 700.00บาท 
ทุนเรียนดี ม.ปลาย 3 ทุน 3,750.00บาท 
ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน 5,000.00บาท 
สนับสนุนธนาคารโรงเรียน 3,000.00บาท
เงินถวายภัตตาหารพระอาจารย์ 1,300.00บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,550.00บาท
กองทุนพี่ดูแลน้อง ประจำเดือนพฤศจิกายน ดังนี้
ทุนพี่สมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ 3 ทุน 4,500.00บาท 
ทุนอาหารกลางวัน 90 ทุน 54,000.00บาท 
ทุนเรียนดี ม.ต้น 1 ทุน 700.00 บาท
ทุนเรียนดี ม.ปลาย 3 ทุน 3,750.00 บาท
ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 67,950.00บาท
แจกทุนนักเรียนกองทุนพี่ดูแลน้อง ประจำเดือนกันยายนดังนี้
ทุนพี่สมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ 2 ทุน เป็นเงิน 3,000.00 บาท
ทุนอาหารกลางวัน 78 ทุน เป็นเงิน 46,800.00บาท 
ทุนเรียนดี ม.ต้น 1 ทุน เป็นเงิน 700.00 บาท
ทุนเรียนดี ม.ปลาย 3 ทุน เป็นเงิน 3,750.00 บาท
ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุน เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 59,250.00บาท
มอบทุนกองทุนพี่ดูแลน้องประจำเดือนสิงหาคม ดังนี้
ทุนอาหารกลางวัน 80 ทุน เป็นเงิน 48,000บาท
ทุนพี่สมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ 2 ทุน เป็นเงิน 3,000บาท
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 3 ทุน เป็นเงิน 3,750 บาท
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน เป็นเงิน 700 บาท
ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุนเป็นเงิน 5,000บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,450.บาท
มอบทุนกองทุนพี่ดูแลน้องประจำเดือนกรกฎาคม
ขอขอบคุณ รองผู้อำนวยการวิรตี ชมภูจิต ให้โอวาทและมอบทุนนักเรียน ดังนี้
ทุนอาหารกลางวัน จำนวน 84 ทุนๆละ600บาทเป็นเงิน 50,400บาท
ทุนเรียนดี ม.ปลาย จำนวน 3ทุนๆละ1,250.บาทเป็นเงิน 3,750.บาท
ทุนเรียนดี ม.ต้น 1 ทุนๆละ700.บาท เป็นเงิน 700.บาท
ทุนพี่สมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ จำนวน3ทุนๆละ1,500.บาท เป็นเงิน 4,500.บาท
ทุนนักเรียนพิเศษ 2ทุนๆละ 2,500.บาทเป็นเงิน 5,000.บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,350.บาท

กองทุนพี่ดูแลน้องมอบเงินขวัญถุงให้ครูและนักเรียนที่เป็นตัวแแทนทีมฟุตซอลนักเรียนไทยในการแข่งกีฬานักเรียนอาเชี่ยนที่เชียงใหม่

โดยรองผู้อำนวยการวิรตี ชมภูจิต กรุณามาเป็นผู้มอบเป็นเงิน5,000.บาท

ปทุมคงคา แชมป์ฟุตซอลนักเรียน "กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคาฟุตซอลคัพ" ครั้งที่ 1
ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนปทุมคงคา
วันท ี่9-10 กรกฎาคม2559

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา แจกทุนประจำเดือนมิถุนายน 2559 ดังนี้
ทุนอาหารกลางวัน 70 ทุนๆละ 600บาทเป็นเงิน 42,000.บาท
ทุนนักเรียนพิเศษ 2 ทุนๆละ 2,500บาท เป็นเงิน 5,000.บาท
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 3 ทุนๆละ 1,250.บาทเป็นเงิน 3,750.บาท
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุนๆละ 700 บาท เป็นเงิน 700.บาท
รวมเป็นเงิน 51,450.บาท

รางวัลครูดีเด่น "เรือจ้างลำแกร่งในบึงบัว" ของกองทุนพี่ดูแลน้อง ปทุมคงคา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เงินรางวัลท่านละ 5,000.บาท
ครูวิจิตร เกิดผล
ครูสุดสาคร ราโชทร
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559
ณ เมเจอร์โบว์ เอกมัย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรนักเรียนปทุมคงคา ณวัดปทุมคงคา

กลิ้งนี้....เพื่อน้อง ครั้งที่ 2

 

 
ความเป็นมาของกองทุนพี่ดูแลน้อง

เพื่อนๆนักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น74 เห็นว่าควรมาดูแลน้องๆของพวกเรามากขึ้น  เมื่อปรึกษาเรื่องทุนอาหารกลางวันน้องๆ   พลโทชัยชนะ นาคเกิด ได้ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน โดยให้ทุนคนละ 500 บาทต่อเดือน ปีหนึ่งให้ 8 เดือน ถ้านักเรียนมีผลเรียนไม่ตกจากเกรดที่กำหนดคือ 2.5 และความประพฤติไม่เสื่อมเสียจะได้รับทุนทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ (ยกเว้นเดือนตุลาคมและปิดเทอม) งดให้เพราะไม่ได้มาเรียน และท่านกรุณาบริจาคเป็นการเริ่มต้น 5,000บาท และมีพี่น้องนักเรียนเก่า ครู ผู้ปกครอง ร่วมบริจาค เปิดรับสมัครนักเรียนทุนแล้ว รับสมัครทุกวันที่1-10 ของทุกเดือน และจะมอบทุนประมาณวันที่ 20 ของทุกเดือน

สามารถบริจาคได้ที่ กรรมการทุกท่านหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเอกมัย เลขที่ 063-0-28897-5

ทุนอาหารกลางวันพี่ดูแลน้อง

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1.เกรด 2.5 ขึ้น มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในระเบียบวินัยของทางโรงเรียน
2.ฐานะยากจน

ทุนเรียนดี "ทุนลูกพระพุทธมหาชนก" 

วัตถุประสงค์

เป็นเงินทุนเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย สำหรับนักเรียนปทุมคงคา  ที่มีผลการเรียน ตั้งแต่เกรด 3.90 ขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี มีน้ำใจช่วยเหลือครู เพื่อนนักเรียน และโรงเรียน ให้ทุนปีละ 10,000.00บาท โดยแบ่งรับเป็นรายเดือนๆละ 1,000.00บาทตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงมกราคม ยกเว้นเดือน ตุลาคม เดือนกุมภาพันธ์ จะได้รับ 3,000.00 บาท จนจบการศึกษาจากโรงเรียนปทุมคงคา มีข้อแม้ว่าผลการเรียนห้ามต่ำกว่าเกรด 3.90 และไม่มีปัญหาเรื่องความประพฤติ เพราะจะถูกตัดสิทธิ์รับทุนทันที

วิธีการขอรับทุนกองทุนพี่ดูแลน้อง

1. รับใบสมัครขอรับทุนได้ที่ .............ห้องโยธวาทิตนรินทร์สุขสันติ ข้างอาคาร 6

2. กรอกใบสมัคร และให้ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และผู้ปกครองลงนามรับรอง

3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานผลการเรียนของปีที่ผ่านมา ภายในเดือนพฤษภาคมของปีการศึกษานั้นๆ

4. การตัดสินให้ทุนหรืองดให้ทุนเป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนพี่ดูแลน้องโดยเด็ดขาด

แหล่งที่มาของเงินทุน

รับบริจาคจาก ครูเก่า ครู ผู้ปกครองและนักเรียนเก่าปทุมคงคา หรือผู้มีจิตศรัทธา

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com