หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา..........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน+++++++ 

hit counters
หลวงพ่อบัวบาน
Free Guestbook
My Guestbook
คุณสุขุม  ไชยกุล
ประธานกองทุนพี่ดูแลน้อง
พลเอกชัยชนะ นาคเกิด
ประธานกองทุนคนแรก
บวชเณรปี 2561
ช่วยบ้านนักเรียนไฟไฟม้
ฟุตซอลครั้งที่ 2
ฟุตซอลครั้งที่ 3
โครงการอุปถ้มภ์น้องฯ
ยอดเงินรับ-จ่าย รายปี
หอประชุมปทุมคงคา สมุทนปราการ
 
ศิษย์พี่เข้มแข็งฯ
เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชติ
กลิ้งนี้เพื่อน้อง 1
กลิ้งนี้เพื่อน้อง 2
กลิ้งนี้เพื่อน้อง 3

การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคาคัพ ครั้งที่ 3
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
ณ สนามฟุตซอลพระยาสีมานนทปริญญา โรงเรียนปทุมคงคา
ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศของ ผอ.ท่าเรือกรุงเทพ คุณโกมล ศรีบางพลีน้อย 
(ผู้อนุเคราะห์ทำสนามฟุตซอลใหม่ให้โรงเรียนปทุมคงคา)  พร้อมกับเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยรางวัล คุณเอนก นิลพนาพรรณ  พร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยรางวัล คุณสุขุม  ไชยกุล   พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ถ้วยรางวัล คุณจัตวา  เตชะโกสิต  พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม
รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม
รางวัลทีมมารยาทดี
โดยการร่วมมือกันระหว่างกองทุนพี่ดูแลน้องกับทีมงานฟุตซอลปทุมคงคา
วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้นักฟุตซอลได้เรียนรู้ความสามัคคีและมีวินัย และได้ประสพการณ์จริงจากการแข่งขันด้วย

รายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1.ปทุมคงคา ทีม A
2.วัดสุทธิวราราม
3.สุรศักดิ์มนตรี
4.พระปฐมวิทยาลัย 2
5.ศรัทธาสมุทร
6.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
7.สิริราชอนุสรณ์
8.กบินทร์วิทยา
9.ปทุมคงคา สมุทรปราการ
10.สุขุมนวพันธ์
11.บางกะปิ
12.สมุทรสาครวุฒิชัย
13.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 
14.อยุธยาวิทยาลัย
15.โยธินบูรณะ
16.ปทุมคงคา ทีม B

รายนามผู้บริจาค
คุณสุขุม  ไชยกุล  5,000.00 
คุณจัตวา  เตชะโกสิต  5,000.00 
นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 88  2,000.00 
คุณเอนก  นิลพนาพรรณ  1,000.00 
คุณสมบูรณ์  ผาติพิพัฒน์  1,000.00 
นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 89 บริจาคปลากระป๋อง 400กระป๋อง
คุณอุเทน  วิภาณุรัตน์  2,000.00 
คุณนเรศ  พูลศรี  1,000.00 
คุณสาโรช  อุ่นทรัพย์  1,000.00 
คุณอนุศักดิ์  ล้ำเลิศ  2,000.00 
คุณโกมล  ศรีบางพลีน้อย  10,000.00 
คุณวีรพล  ทองเจริญชัยกิจ  1,000.00 
คุณปรีชา โรจน์ศิริสถิตย์   1,000.00 
สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา  5,000.00 
พี่สังขทัต  นันทาภิวัฒน์  750.00 
คุณเอนก  นิลพนาพรรณ  12,250.00 
พ.ต.อ.เดชประเสริฐ อัจฉริยวิศรุต  1,000.00 
รวมเป็นเงิน  51,000.00 

หากเพื่อนๆท่านใดที่เห็นความสำคัญและต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมฟุตซอลในครั้งนี้ด้วยก็ขอเชิญร่วมสมทบทุนได้ตามอัธยาศัยครับ

บัญชีธนาคารกสิกรไทย 
สาขานานาเหนือ
เลขที่ 063-2-79960-8
นาง อุบล เตชะโกสิต

นายสุขุม ไชยกุล
ประธานกองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา