หน้าแรก บุคคลากร รายรับ-รายจ่าย ข่าวสาร สินค้า ติดต่อเรา
รายรับ-รายจ่าย กองทุนพัฒนากีฬาฟุตซอลโรงเรียนปทุมคงคา

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/3/2019 ยอดเงินสดยกมาติดลบ -          17,109.00   -               17,109.00
  ครูดวงใจ เลิศชัยวรกุล               3,000.00   -               14,109.00
2-มี.ค. ค่าใช้จ่ายไปเกาะล้าน               3,500.00 -               17,609.00
3-มี.ค. ค่าแฟล็กซ์               3,200.00 -               20,809.00
7-มี.ค. ค่าเบอร์ปลอกแขนกัปตัน               1,820.00 -               22,629.00
13-มี.ค. ขนมปัง               1,360.00 -               23,989.00
18-มี.ค. ค่าสมัครเกตเรต เบี้ยเลี้ยง               1,500.00 -               25,489.00
22-มี.ค. นมข้น               1,000.00 -               26,489.00
27-มี.ค. จ่ายค่าโค้ช ค่าน้ำมันรถมาช่วย             14,000.00 -               40,489.00
        -               40,489.00
รวมเป็นเงิน -          14,109.00           26,380.00
ยอดเงินคงเหลือ -               40,489.00
รายรับประจำเดือน                    3,000.00

 

 

 

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1/2/2019 ยอดเงินสดยกมาติดลบ -          4,729.00   -          4,729.00
  นักเรียนเก่าปทุมคงคาล้านนา           10,600.00               5,871.00
4-ก.พ. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล             3,000.00               8,871.00
5-ก.พ. เบี้ยเลี้ยง สพฐ 15ปี               1,000.00             7,871.00
8-ก.พ. ค่าเฟล็กซ์               6,500.00             1,371.00
10-ก.พ. ค่านมข้น ค่าน้ำมันรถ               2,000.00 -              629.00
15-ก.พ. กองทุนพี่ดูแลน้อง             3,000.00               2,371.00
17-ก.พ. ค่าตอบแทนโค้ช ช่วยคัดตัว               2,500.00 -              129.00
20-ก.พ. ค่าขนมปัง ที่สูบลม               2,980.00 -          3,109.00
22-ก.พ. ค่ารักษาพยาบาล นักกีฬาแขนหัก               5,000.00 -          8,109.00
28-ก.พ. เงินเดือนโค้ช               9,000.00 -        17,109.00
        -        17,109.00
รวมเป็นเงิน           11,871.00           28,980.00
ยอดเงินคงเหลือ -        17,109.00
รายรับประจำเดือน           16,600.00

 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   ยอดเงินคงเหลือ 
1-ม.ค. ยอดเงินสดยกมา               3,354.00                 3,354.00
2-ม.ค. ทำเสื้อมอบนักการและแม่ค้า 50 ตัว                 3,500.00 -                146.00
4-ม.ค. เสื้อเชียร์ปทุมคงคา                 1,150.00 -             1,296.00
5-ม.ค. ค่ามาร์คเกอร์ เฟล็กซ์                 1,400.00 -             2,696.00
  ค่าไวนิลเพลงเชียร์                 1,100.00 -             3,796.00
7-ม.ค. ค่าเบี้ยเลี้ยง กรมพละ รอบรอง                    800.00 -             4,596.00
9-ม.ค. เค่าเบี้ยเลี้ยง วงโยธ หัวหน้าเชียร์                 1,300.00 -             5,896.00
10-ม.ค. ค่านม ขนมปัง                 1,560.00 -             7,456.00
11-ม.ค. เบิกเงินสดจากบัญชีธนาคาร             50,000.00               42,544.00
  จ่ายค่าซ่อมรถตู้               28,000.00             14,544.00
14-ม.ค. ค่าน้ำมัรถ                 1,000.00             13,544.00
  จ่ายเบี้ยเลี้ยง                 1,000.00             12,544.00
18-ม.ค. ค่ารถพยาบาล ค่าแก๊ส งาน สพฐ.                 1,600.00             10,944.00
19-ม.ค. ค่าของขวัญจับสลาก                 4,673.00               6,271.00
20-ม.ค. ค่าเบี้ยเลี้ยง สพฐ.                 2,000.00               4,271.00
27-ม.ค. ค่าใช้จ่าย เขตการศึกษา                 3,000.00               1,271.00
28-ม.ค. ค่าเบี้ยเลี้ยง สพฐ.                 1,000.00                  271.00
  ค่าน้ำมันรถ                 1,000.00 -                729.00
29-ม.ค. นักเรียนเก่ารุ่น 82 ไม่ออกนามบริจาค               5,000.00                 4,271.00
31-ม.ค. เงินเดือนโค้ช                 9,000.00 -             4,729.00
        -             4,729.00
รวมเป็นเงิน             58,354.00             63,083.00
ยอดเงินคงเหลือยกไป -             4,729.00
วัน/เดือน/ปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   ยอดเงินคงเหลือ 
1-ธ.ค. ยอดเงินสดยกมาติดลบ -                 4,737.00   -                 4,737.00
2-ธ.ค. จ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าทางด่วน สพฐ.15ปี                     1,200.00 -                 5,937.00
  ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา บางจะเกร็ง 18ปี 3 นัด                     3,000.00 -                 8,937.00
3-ธ.ค. ค่าน้ำมันรถตู้                     1,000.00 -                 9,937.00
  จ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าทางด่วน สพฐ.15ปี                     1,200.00 -              11,137.00
  ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา บางจะเกร็ง 18ปี                      1,200.00 -              12,337.00
  จ่ายเงินเดือนโค้ช 2 คน                   12,000.00 -              24,337.00
4-ธ.ค. จ่ายค่าขนมปัง ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้า                     2,240.00 -              26,577.00
5-ธ.ค. ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล บริจาค                   3,000.00   -              23,577.00
6-ธ.ค. ค่าน้ำมันรถ เบี้ยเลี้ยง คนขับรถ นักกีฬา                     1,000.00 -              24,577.00
7-ธ.ค. เบี้ยเลี้ยง คนขับรถ นักกีฬา 2 แมทส์                     2,000.00 -              26,577.00
10-ธ.ค. ค่าพวงหรีดงานย่ายูโร                         500.00 -              27,077.00
11-ธ.ค. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทางด่วน สพฐ.                     1,000.00 -              28,077.00
12-ธ.ค. ค่าโลโก้ รร.พิมพ์นูน                     4,000.00 -              32,077.00
13-ธ.ค. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทางด่วน สพฐ.                     1,000.00 -              33,077.00
14-ธ.ค. กองทุนพี่ดูแลน้อง                   3,000.00   -              30,077.00
15-ธ.ค. ค่าใช้จ่าย สพฐ. (วันที่ 14และ15)                     5,000.00 -              35,077.00
20-ธ.ค. ค่าผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้า                         270.00 -              35,347.00
  เสื้อลำลอง สพฐ.                     1,500.00 -              36,847.00
  เสื้อแข่ง สพฐ.                     1,800.00 -              38,647.00
  เสื้อสามารถ สพฐ.                     4,000.00 -              42,647.00
21-ธ.ค. เบิกเงินสดจากธนาคาร                 70,000.00                   27,353.00
25-ธ.ค. ค่าธงแลก                     2,000.00                 25,353.00
26-ธ.ค. ค่าใช้จ่ายไปสถานพินิจ                     4,200.00                 21,153.00
  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทางด่วน                      1,000.00                 20,153.00
  ค่าน้ำมันรถ                         500.00                 19,653.00
28-ธ.ค. เงินเดือนโค้ช 2 คน                   12,000.00                   7,653.00
29-ธ.ค. ค่ากระเช้า                     3,099.00                   4,554.00
  ค่าเบี้ยเลี้ยงไปดู FA                         700.00                   3,854.00
  ค่าอาหารเย็น                         500.00                   3,354.00
         
รวมเป็นเงิน                 71,263.00                 67,909.00
ยอดเงินคงเหลือ                   3,354.00
 

รายรับ-รายจ่ายกองทุนประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

วัน/เดือน/ปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   ยอดเงินคงเหลือ 
1-พ.ย. ยอดเงินสดยกมา                 42,349.00                   42,349.00
  เงินตอบแทนโค้ช                     7,000.00                 35,349.00
  ค่าอาหาร ทางด่วน 2 รุ่น                     1,700.00                 33,649.00
8-พ.ย. ซื้อเสื้อลำลอง                     6,500.00                 27,149.00
  ซื้อถุงเท้า                     1,650.00                 25,499.00
  ซื้อเสื้อซ้อม                     2,100.00                 23,399.00
  ค่าเฟล็กซ์                   11,050.00                 12,349.00
  ซื้อนมข้น                     1,000.00                 11,349.00
  เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและคนขับรถ SBAC                     2,000.00                   9,349.00
10-พ.ย. ค่าน้ำมันรถ เบี้ยเลี้ยงคนขับรถ                      1,200.00                   8,149.00
13-พ.ย. ค่ามาร์คเกอร์+ตาข่าย+กระเป๋าบอล                     1,946.00                   6,203.00
  ค่าอาร์ม                         940.00                   5,263.00
  ค่าเบอร์                     2,750.00                   2,513.00
  ค่ากางเกงรุ่น 12 ปี (บุรีรัมย์)                     1,650.00                       863.00
22-พ.ย. ค่าน้ำมันรถ                     1,000.00 -                    137.00
24-พ.ย. ค่าน้ำมันรถ เบี้ยเลี้ยงคนขับรถ                      1,200.00 -                 1,337.00
  ค่ากางเกงแกรนต์สปอร์ต 15 ตัว                     1,900.00 -                 3,237.00
25-พ.ย. ค่าใช้จ่าย สพฐ                     1,000.00 -                 4,237.00
  ค่าน้ำมันรถ                         500.00 -                 4,737.00
        -                 4,737.00
 
รวมเป็นเงิน                 42,349.00                 47,086.00
ยอดเงินคงเหลือ -                 4,737.00

 

 

รายรับ-รายจ่ายกองทุนประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2561

วัน/เดือน/ปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   ยอดเงินคงเหลือ 
17-ก.ย. เบิกเงินสดจากธนาคาร                 46,000.00                   46,000.00
  ซื้อเครื่องครัว                     2,500.00                 43,500.00
  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยงานวันทอดผ้าป่า                     3,500.00                 40,000.00
20-ก.ย. มอบเงินให้กองทุนอาหารนักกีฬาโรงเรียน                   20,000.00                 20,000.00
29-ก.ย. ซื้อของใช้ สเปย์ ถุงประคบ ขนมปัง                     4,651.00                 15,349.00
1-ต.ค. ค่าอาหารเสริมและของใช้ที่เป็นสวัสดิการ                   10,000.00                   5,349.00
5-ต.ค. ค่าน้ำมันรถตู้                      1,200.00                   4,149.00
22-ต.ค. เบิกเงินสดจากธนาคาร                 50,000.00                   54,149.00
  เบิกค่าสำรองจ่ายเสื้อลำลองเด็ก                   10,000.00                 44,149.00
  พวงหรีดเคารพศพคุณแม่ครูสุดสาคร                     1,000.00                 43,149.00
23-ต.ค. ค่าน้ำมันรถตู้                          800.00                 42,349.00
                        42,349.00
                        42,349.00
                        42,349.00
  รวมเป็นเงิน                 96,000.00                 53,651.00  
  ยอดเงินคงเหลือ                     42,349.00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพัฒนากีฬาฟุตซอลโรงเรียนปทุมคงคา