หน้าแรก บุคคลากร รายรับ-รายจ่าย ข่าวสาร สินค้า ติดต่อเรา
  คณะกรรมการ  
ตุณธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ ครูสมชาติ พิทักษ์วงศ์ คุณสาคร ทองแท้
ผู้จัดการทีม หัวหน้าผูู้่ฝีกสอน เหรัญญิก
ครูพุฒิพงศ์ พิทักษ์วงศ์ ครูจันทร์จิรา รัตนไพบูลย์ โต้ชวิฑูรย์ ผลาเหิม
ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทั่วไป ผู้ฝึกสอน
   
คุณปกาศิต ไชยคำนวณ    
กรรมการ    
ทีมฟุตซอลโรงเรียนปทุมคงคา
นักฟุตซอลรุ่นอายุ 12 ปี
นักฟุตซอลรุ่นอายุ 13 ปี
นักฟุตซอลรุ่นอายุ 14 ปี
นักฟุตซอลรุ่นอายุ 15 ปี
นักฟุตซอลรุ่นอายุ 16 ปี
นักฟุตซอลรุ่นอายุ 17 ปี
นักฟุตซอลรุ่นอายุ 18 ปี
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพัฒนากีฬาฟุตซอลโรงเรียนปทุมคงคา