หน้าแรก บุคคลากร รายรับ-รายจ่าย ข่าวสาร สินค้า ติดต่อเรา
ยินดีกับแชมป์ฟุตซอล 15ปี สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1

นักเตะทีมชาติอายุไม่เกิน 20 ปีจากปทุมคงคา
นายกฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์และนายศุภกร สังอ้ม 

 
แชมป์ Sbac-North สนามม.นอร์ท13ปี ถ้วยประทาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
แชมป์ Sbac-North สนามม.นอร์ท15ปี ถ้วยประทาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 
 
แชมป์ สพฐ 15ปี กรุงเทพมหานคร
แชมป์รายการ SouthEast Bangkok Futsal ถนนสรรพาวุธ บางนา รุ่น18ปี 
 
คณะกรรมการกองทุนพัฒนากีฬาฟุตซอลนำเงิน 20,000.00บาท จากเงินผ้าป่า มอบให้ ผอ. สุภัทร เงินดี
เพื่อเข้ากองทุนอาหารนักกีฬ าโรงเรียนปทุมคงคา
โฉมหน้านักเตะผ่านการคัดเลือก
Cr.เพจฟุตซอลปทุมคงคาฯ
 
ินดีกับสิงห์เอกมัย รุ่น 13 ปี แชมป์สนามโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม  
   

 

 

กองทุนพัฒนากีฬาฟุตซอลโรงเรียนปทุมคงคา