หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน 

หลวงพ่อบัวบาน

คุณสุขุม ไชยกุล
ประธานกองทุนฯ

พลโทชัยชนะ นาคเกิด
อดีตประธานคนแรก

เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชต
เสื้อราคาตัวละ 250 บาทรายได้เพื่อกองทุนพี่ดูแลน้อง
โบว์ลิ่งกลิ้งนี้เพื่อน้อง
พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็งสร้างแหล่งฯ

รายนามผู้ร่วมบริจาคช่วยเหลือนายฉัตรชัย เคนดี บุตรชาย ร.อ.เทพนิมิตร เคนดี นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น83

วดป. รายการ   รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
16-ม.ค. กองทุนบัวบาน                10,000.00                  10,000.00
  คุณจัตวา  เตชะโกสิต                  2,000.00                  12,000.00
  คุณคชาชาญ  ธรรมสาส์น                  2,000.00                  14,000.00
  คุณปริญญา      ปทุมคงคา 94                     500.00                  14,500.00
  คุณรุ่งโรจน์   ปทุมคงคา 94                     500.00                  15,000.00
17-ม.ค. คุณมนตรี ตรีรัตน์เชษกุล ปทุมคงคา 94                     500.00                  15,500.00
  มอบเงินช่วยเหลือให้ รอ. เทพนิมิต  เครดี                  10,000.00                  5,500.00
  คุณประวิณ สกุลพิชัยรัตน์                     502.00                    6,002.00
  คุณชัยวัฒน์   ดำรงพงศาวัฒน์ ปทุมคงคา93                  1,000.00                    7,002.00
  ไม่ทราบผู้บริจาค                     500.00                    7,502.00
18-ม.ค. คุณกุลพล ปานะโปย ปทุมคงคา 94                     500.00                    8,002.00
  คุณสมเกียรติ  ภูพานทอง                     500.00                    8,502.00
  คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข                  5,000.00                  13,502.00
  คุณสมพงษ์  ศรีวชิโรบล รุ่น 88                     500.00                  14,002.00
  คุณศิวพร  เกตุพันธุ์ รุ่น 88                     500.00                  14,502.00
  ไม่ทราบผู้บริจาค                     200.00                  14,702.00
19-ม.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น96                     500.00                  15,202.00
  คุณเธียรพงศ์ ปลูกงาม รุ่น 93                     500.00                  15,702.00
20-ม.ค. คุณเกศธัช มยุระสาคร รุ่น94                     500.00                  16,202.00
21-ม.ค. ไม่ทราบผู้บริจาค                     500.00                  16,702.00
31-ม.ค. มอบเงินช่วยเหลือให้ รอ. เทพนิมิต  เครดี                  16,702.00                              -  
1-ก.พ. คุณชวินทร์  ศรีเรืองชีพ                     500.00                       500.00
2-ม.ค. คุณอนุกูล  ภูริกวินเลิศ                     500.00                    1,000.00
25-พ.ค. คนไทยในสวิสเซอร์แลนด์                44,500.00                  45,500.00
26-พ.ค. โอนเงินให้คุณเทพนิมิต                    8,000.00                37,500.00
26-มิ.ย. มอบเงินให้คุณเทพนิมิต                    8,000.00                29,500.00
24-ก.ค. มอบเงินให้คุณเทพนิมิต                    8,000.00                21,500.00
10-ส.ค. โอนเงินให้คุณเทพนิมิต                    8,000.00                13,500.00
24-ก.ย. โอนเงินให้คุณเทพนิมิต                    8,000.00                  5,500.00
1-ต.ค. เพื่อนปทุมคงคา74                  2,500.00                    8,000.00
7-ต.ค. โอนเงินให้คุณเทพนิมิต                    8,000.00                              -  
                                     -  
  รวมเป็นเงิน                74,702.00                74,702.00  
  ยอดเงินคงเหลือ                                  -  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com