หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
manu
ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "กลิ้งนี้....เพื่อน้อง" ครั้งที่2
เพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันและทุนเการศึกษา กองทุนพี่ดูแลน้อง ปทุมคงคา
ณ เมเจอร์โบว์ เอกมัย
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.

ชิงภ้วยเกียรติยศ
ประเภททีม
พลโท ชัยชนะ  นาคเกิด อันดับที่ 1
พลอากาศตรี กิตติทัศน์  ภาเจริญ อันดับที่ 2
คุณคณิต  บุษบง อันดับที่ 3
ประเภทบุคคลชาย
รศ.นพ.สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ อันดับที่ 1
คุณอุเทน  วิภาณุรัตน์ อันดับที่ 2
คุณมงคล  สาริสุต อันดับที่ 3
ประเภทบุคคลหญิง
คุณโกมล  ศรีบางพลีน้อย  อันดับที่ 1
รศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ อันดับที่ 2
ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท์ อันดับที่ 3
ถ้วยบู้บี้ คุณสุขุม  ไชยกุล

รายรับ-รายจ่าย โบว์ลิ่งการกุศล "กลิ้งนี้....เพื่อน้อง" ครั้งที่ 2

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com