หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
manu

โครงการ “พี่อุปถัมภ์น้อง” กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา
สภาพสังคมไทยทุกวันนี้ ปัญหาครอบครัวมีหลากหลายปัญหา ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวขาดแคลน ความยากจนทำให้เกิดปัญหานักเรียนจำนวนมากไม่ได้เรียน หรือเรียนได้ไม่เต็มที่ เพราะไม่มีเงินสนับสนุน นักเรียนบางคนมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก อยู่ในครอบครัวที่ยากจน ยากไร้ ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ พวกเขากำลังเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจากพี่ๆนักเรียนเก่าช่วยอุปถัมภ์ให้ได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน ช่วยให้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตที่ดีขึ้นพอสมควร
กองทุนพี่ดูแลน้อง มีแนวคิดที่จะจับคู่พี่นักเรียนเก่าปทุมคงคากับน้องนักเรียนปัจจุบันที่มีปัญหาเรื่องการเงิน เช่น ค่าบำรุงการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ถ้าพี่ๆนักเรียนเก่าท่านใดอยากสนับสนุนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูน้อง ทางกองทุนจะจัดหา น้อง ๆให้พี่ๆได้พูดคุยกัน โดยพี่ๆจะส่งเงินให้กับโดยตรงไม่ผ่านกองทุนฯ โดยทางกองทุนจะประสานกับครูที่ปรึกษาช่วยดูแลความประพฤติ ผลการเรียนของน้องให้ และพี่สามารถช่วยน้องเป็นรายๆ โดยน้องกลุ่มนี้จะคัดจากน้องที่มีปัญหาจริงๆ โดยพี่นักเรียนเก่าจะได้คุยกับน้องก่อนการตัดสินใจรับอุปการะ เพราะน้องแต่ละคนมีปัญหาแตกต่างกัน เช่น ค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 3,200บาท ปีละ2เทอมก็6,400บาท บางคนขาดค่าอาหาร ค่ารถ หรืออุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า

ติดต่อสอบถาม นายจัตวา เตชะโกสิต 0816487186

 
นายคมกริช วระสีหา ได้รับการอุปถัมภ์จากพี่นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74 เป็นค่าเทอม 2 เทอมเป็นเงิน 6,400บาทและค่าเช่าบ้าน 1 เดือน 2,700 บาท
นายอภิสิทธิ์ แสนวาปี ซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากพี่นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 89 ให้ค่าบำรุงการศึกษา 6,400บาท และค่าใช้จ่ายอีกเดือนละ 1,500บาท จนจบการศึกษาจากปทุมคงคา
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com