หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
ะนยรแ
manu

โครงการพี่นักเรียนเก่าหาเงินเลี้ยงข้าวน้องนักกีฬา

กองทุนที่จัดตั้งโดยแนวคิดของนักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 90 โดยการหาทุนเริ่มต้น เพื่อนำไปต่อยอดหารายได้ และนำรายได้จากกำไร มาเป็นค่าอาหารนักกีฬาโรงเรียนปทุมคงคา โดยจะไม่นำเงินต้นทุนตั้งต้นมาใช้จ่ายเลย
ซึ่งมีเงินทุนตั้งต้นจากเงินบริจาคเริ่มต้นจากนักเรียนเก่ารุ่น 85 โดยคุณทอง และจากการขายไข่ที่ได้รับริจาคมา รวมเป็นเงินทุน 10,000.00บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
28-ต.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 85               2,000.00                 2,000.00
  น้ำส้ม                  160.00                 2,160.00
29-ต.ค. คุณวริศรา  ทาทอง                  600.00                 2,760.00
30-ต.ค. นพ.สุรศักดิ์  อำมาตย์โยธิน               1,200.00                 3,960.00
2-พ.ย. เงินสด               3,490.00                 7,450.00
  นักเรียนเก่ารุ่น 69                2,400.00                 9,850.00
  นักเรียนเก่ารุ่น 90                   150.00              10,000.00
3-พ.ย. ซื้อไข่ 100 แผง                 5,000.00               5,000.00
5-พ.ย. คุณวริศรา  ทาทอง                  600.00                 5,600.00
7-พ.ย. นพ.สุรศักดิ์  อำมาตย์โยธิน               1,200.00                 6,800.00
14-พ.ย. เงินสด               4,490.00              11,290.00
15-พ.ย. ซื้อไข่ 100 แผง                 5,000.00               6,290.00
16-พ.ย. คุณปทุม  คงคากรวัชร์               2,000.00                 8,290.00
29-พ.ย. โอนเงินคืนคุณมานิจ                 8,290.00                           -  
                                  -  
รวมเป็นเงิน            18,290.00            18,290.00
ยอดเงินคงเหลือ                           -  
 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่