หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
โครงการปันน้ำใจสู่บ้านดาว
พี่นักเรียนเก่าเลี้ยงข้าวน้องนักกีฬา
อาคารสถานที่ ร.ร.ปทุมคงคา
สนามฟุตบอล
กองทุนพัฒนากีฬาฟุตซอล
บวชเณรฤดูร้อน ปี2562
บริจาคสร้างโรงอาหาร
ร่วมสร้างตราโรงเรียนข้างตึก4
 

 

 

ทรงพระเจริญ

“สำหรับนักเรียนเก่าที่ห่าง เหินจากโรงเรียนไปบ้าง ก็ขอให้กลับรำลึกถึงความหลั งเก่าๆ ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์เท่า

ที่จะทำได้ตามมีตามเกิด อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจของร ุ่นน้องๆ”

พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

มอบทุนอาหารกลางวัน กองทุนพี่ดูแลน้อง ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 49 ทุน เป็นเงิน 29,400.00บาท
อนุเคราะห์ค่าเล่าเรียนนายเกรียงไกร จิตรประเสริฐ 4,600.00 บาท
มอบเงินบริจาคช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ด.ช.พศวีร์ โยริยะ ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว
จากนักเรียนเก่า ผู้ปกครอง ครู ครูเก่า เป็นเงิน 130,200.00บาท

น้องๆปทุมคงคาไม่ต้องน้อยใจ "พี่ๆไม่ได้สนับสนุนกีฬาอย่างเดียวครับ"
ยอดรวมเงินสนับสนุนน้องๆเป็นเงิน 54,500.00บาท แบ่งให้ดังนี้
กลุ่มสาระศิลป 34,500.00บาท
การศึกษาพิเศษ 20,000.00บาท
มีพี่ๆและครูร่วมบริจาคดังนี้
กองทุนพี่ดูแลน้อง 5,000.00 บาท
คุณจัตวา เตชะโกสิต 2,000.00 บาท
ครูดวงใจ เลิศชัยวรกุล 2,000.00 บาท
คุณอภิจัย จิยางกุล 1,000.00 บาท
คุณอนุศักดิ์ ล้ำเลิศ 1,000.00 บาท
คุณณัฐพงศ์ ปิยะพันธ์ 1,000.00 บาท
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 88 1,000.00 บาท
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 90 1,000.00 บาท
ไม่ทราบผู้บริจาค 500.00 บาท
ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน 1,000.00 บาท
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 69 9,000.00 บาท
นักเรียนเก่าปทุมคงคา ไม่ประสงค์ออกนาม 30,000.00 บาท

รวมเป็นเงิน 54,500.00 บาท

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการพัฒนากีฬาฟุตซอล 
โรงเรียนปทุมคงคา  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขึ้น ๗ ค่ำ  เดือน ๑๐ เวลา ๐๙.๓๙ น.
     
     
 
  ทุนดูแลน้อง โขน ดนตรีไทย อนุเคราะห์น้องไปเรียนโขนที่ มูลนิธิตึกฤทธิ์ 2,500.00บาท
 
  แจกทุนกองทุนพี่ดูแลน้อง ประจำเดือนมกราคม 2562 ดังนี้
ทุนอาหารกลางวัน 60 ทุน เป็นเงิน 36,000.00บาท
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 2 ทุน เป็นเงิน 1,800.00บาท
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 1 ทุน เป็นเงิน 1,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน39,050.00บาท
มอบทุนเดือนสุดท้าย...ปีการศึกษาที่ 8
กองทุนพี่ดูแลน้อง มอบทุนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้
ทุนอาหารกลางวัน 57 ทุน เป็นเงิน 34,200.00 บาท
ทุนเรียนดี มัธยมปลาย 1 ทุน เป็นเงิน 1,250.00 บาท
ทุนเรียนดี มัธยมต้น 2 ทุน เป็นเงิน 1,800.00 บาท
ทุนสนับสนุนดนตรีไทย 5ทุน เป็นเงิน 3,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 40,250.00 บาท
 
  ขอขอบคุณนักเรียนเก่าปทุมคงคาและผู้บริจาคทุกๆท่าน ที่ร่วมบริจาคช่วยน้องที่ถูกฟัน แบ่งเงิน โดยความยินยอมและเห็นด้วยของพี่น้องนักเรียนเก่าปทุมคงคาให้กองทุนพี่ดูแลน้อง
เป็นเงิน 47,403.00บาท
รายนามผู้บริจาคบรรพชาสามเณร
 
  มอบทุน กองทุนพี่ดูแลน้องประจำเดือนพฤศจิกายน ดังนี้
ทุนอาหารกลางวัน 55 ทุน เป็นเงิน 33,000 บาท
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 1 ทุน เป็นเงิน 1,250 บาท
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 2 ทุน เป็นเงิน 1,800 บาท
รวมเป็นเงิน 36,050.00 บาท
มอบทุนเดือนธันวาคม กองทุนพี่ดูแลน้อง ดังนี้
อาหารกลางวัน 56 ทุน 33,600.00บาท 
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 1 ทุน 1,250.00บาท
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 2 ทุน 1,800.00บาท
รวมเป็นเงิน 36,650.00บาท
 
  มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรีให้นักเรียนโรงเรียนดาราคาม
ตามโครงการ "ปันน้ำใจสู่บ้านดาว"
มอบตอมพิวเตอร์ 2 เครื่องให้ห้องแนะแนว เป็นเงิน 30,180.00บาท
 

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย ด.ช.ธนวัฒน์ กฤษอาภรณ์ ม.2/6 จำนวนเงิน 5,000บาท

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย ด.ช.ธีระวัฒน์ คำสีเมือง ม.1/9 จำนวนเงิน 5,000บาท

 

มอบทุนกองทุนพี่ดูแลน้องประจำเดือนกันยายน ดังนี้
ทุนอาหารกลางวัน 54 ทุน เป็นเงิน 32,400 บาท
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 1 ทุน เป็นเงิน 1,250 บาท
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 2 ทุน เป็นเงิน 1,800 บาท
รวมเป็นเงิน 35,450 บาท

คุณรัชต ไตรมาลัยและคุณธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ บริจาคเงิน 120,000.00บาทโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1 ซ่อมเครื่องดนตรี วงโยธวาทิต จำนวน 50,000บาท
2 มอบสมทบกองทุนพี่ดูแลน้อง จำนวน 50,000บาท
3 มอบสมทบค่าอาหารนักกีฬาพักหอ ช่วงปิดเทอม จำนวน20,000บา

 
  มอบทุนกองทุนพี่ดูแลน้องประจำเดือนสิงหาคม ดังนี้
ทุนอาหารกลางวัน 70 ทุน เป็นเงิน 42,000 บาท
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 1 ทุน เป็นเงิน 1,250 บาท
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 2 ทุน เป็นเงิน 1,800 บาท
รวมเป็นเงิน 45,050 บาท

พี่สุขุม ไชยกุล ประธานกองทุนพี่ดูแลน้อง ให้มอบเงิน 5,000 บาทช่วยค่ารักษาพยาบาล นายสุรยศ ทองแท้

นักฟุตซอลที่ประสบอุบัติเหตุจากการซ้อมที่สนามหน้าอาคาร 3 เส้นเอ็นเข่าขาด

 
มอบทุนกองทุนพี่ดูแลน้องประจำเดือนสิงหาคม ดังนี้
ทุนอาหารกลางวัน 70 ทุน เป็นเงิน 42,000 บาท
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 1 ทุน เป็นเงิน 1,250 บาท
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 2 ทุน เป็นเงิน 1,800 บาท
รวมเป็นเงิน 45,050 บาท
 
  เลี้ยงอาหารน้องๆเนื่องในโอกาส
คล้ายวันสถาปนา 16 สิงหาคม 2561
การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน รุ่น 15ปี
"กองทุนพี่ดูแลน้องฟุคซอลคัพ ครั้งที่ 3"
 

  มอบทุน กองทุนพี่ดูแลน้อง ประจำเดือนกรกฎาคม.......ดังนี้
ทุนอาหารกลางวัน 66 ทุน เป็นเงิน 39,600.00บาท
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 2 ทุน เป็นเงิน 1,800.00บาท
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 1 ทุน เป็นเงิน 1,250.00บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,650.00บาท
มอบทุนเดือนแรกปีการศึกษา2561
ทุนอาหารกลางวัน 66 ทุน เป็นเงิน 39,600 บาท
ทุนเรียนดี มัธยมปลาย 1ทุน เป็นเงิน 1,250 บาท
ทุนเรียนดี มัธยมต้น 2ทุน เป็นเงิน 1,800 บาท
รวมเป็นเงิน 42,650.00 บาท
 
  แจกทุนประจำเดือนมกราคม 2561 ดังนี้
ทุนอาหารกลางวัน 97 ทุน 58,200.00 บาท
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 5 ทุน 6,250.00 บาท
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน 875.00 บาท
ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน 1,000.00 บาท
ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 68,825.00 บาท
แจกทุน กองทุนพี่ดูแลน้องประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
ทุนอาหารกลางวัน 112 ทุน 67,200.00 บาท
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย 5 ทุน 6,250.00 บาท
ทุนเรียนดีมัธยมต้น 1 ทุน 875.00 บาท 
ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน 1,000.00 บาท
ทุนนักเรียนพิเศษ 1 ทุน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 77,825.00 บาท
   
  ขอขอบคุณ คุณธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ ปทุมคงคา 88 จัดทำสติกเกอร์ขาย นำกำไรทั้งหมด 51,110.00บาท มอบให้กองทุนพี่ดูแลน้องปทุ มคงคา   
 
 
 
 
 

 

 

   
 
 
 
 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com